Direkte til indholdet

Vi bygger broer

Vi underviser voksne fra hele verden. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt mht. tid, sted og form. Sprogcenter Vejle er et socialt og kulturelt mødested.

Kerneopgave

Vi faciliterer, at den enkelte kursist tilegner sig det danske sprog og viden om danske samfundsforhold

Vision

Sprogcenter Vejle er starten på det gode liv i Danmark

  • I sprogundervisningen ønsker vi at give de bedste betingelser, for at kursisterne kan udvikle deres dansksproglige færdigheder. Derudover ønsker vi også at styrke kursisternes individuelle kompetencer og muligheder for at falde til i et nyt land med et helt andet og svært sprog og – for nogles vedkommende – en meget anderledes kultur.

Mission

Vi giver kursisterne de bedst mulige dansksproglige kompetencer til at være aktive medborgere

  • Vi vil give vores kursister en oplevelse og forståelse af de demokratiske værdier ved at lade undervisning og læring foregå i et inkluderende og forpligtende fællesskab. Vi arbejder med at tydeliggøre rettigheder og pligter, medindflydelse og medansvar.

Værdier

Vi er imødekommende og har plads til forskellighed

Vi er professionelle sammen og lærer af vores fejl og successer

Faglig stolthed og ordentlighed er en del af vores DNA

Sådan arbejder vi

Vi arbejder i team, hvor vi lærer af, støtter og supplerer hinanden og tager beslutninger sammen, og vi arbejder på tværs af team og faggrupper for at skabe det bedste lærings- og arbejdsmiljø. Vi skaber relationer og tager socialt ansvar.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo