Sprogcentrets organisatoriske placering
i Vejle Kommune