Direkte til indholdet

Undervisning tilrettelagt for traumeramte

Sprogcentret tilbyder undervisning specielt tilrettelagt for borgere, som har været udsat for traumatiserende begivenheder.

Formålet med undervisningen er at lære dansk og få viden om danske samfundshold – evt. tage en danskprøve. Målet er således det samme som på almindelige hold. Der må påregnes særlige metodevalg og et længere tidsperspektiv.

Følgende forhold tilgodeses i undervisningen:

  • Undervisning på små hold (5 kursister pr. hold).
  • En fast - og mindre - lærerstab.
  • Fysiske rammer, der indbyder til social interaktion og rummelighed.
  • Fysiske rammer, der giver mulighed for at kunne trække sig tilbage.
  • Forudsigelighed og struktur i opgavetyper.
  • Brug af metoder til at støtte og træne hukommelse og koncentration.
  • Brug af metoder til at støtte selvopfattelse og udvikling af personlige kompetencer. 

Der inddrages elementer af konflikthåndtering, psykoedukation, reminiscens og social færdighedstræning i undervisningen.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo