Direkte til indholdet

Prøveoversigt

Få overblikket og generel information over de forskellige prøver i dansk her. Du finder tilmeldingsfristen og praktisk information på siden for de enkelte prøver.

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 (afsluttende statskontrollerede danskprøver)

Indfødsretsprøven (for ansøgere om dansk statsborgerskab)

Medborgerskabsprøven (for ansøgere om permanent opholdstilladelse)

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 (for ægtefællesammenførte)

Forlængelsesprøven (tidligere: indvandringsprøven. For religiøse forkyndere)

FVU trinprøver (kun for FVU-kursister)

Du finder mere detaljeret information om prøverne på udenrigsministeriets hjemmeside.

Tilmelding

Du tilmelder dig prøverne ved at klikke dig ind på den relevante prøveside. 

Vær opmærksom på, at for Prøve i Dansk (PD1, PD2 og PD3) er det kun selvstuderende, der skal tilmelde sig prøven via hjemmesiden. Som kursist på sprogcenteret tilmelder du dig prøven på Ludus i samarbejde med din underviser. Har du spørgsmål til prøvernes niveau, er du velkommen til at kontakte os og få vejledning.

Prøve på særlige vilkår (dispensation)

Du kan søge om dispensation til at gå til prøve på særlige vilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Er du fx ordblind eller har nedsat syn, kan du søge om ekstra tid, en oplæser (der dog kun må læse instruktioner og spørgsmål højt) eller digitale hjælpemidler. Er du fx diagnosticeret med PTSD, kan du blandt andet søge om at sidde i et lokale for dig selv. 

Du søger ved at sende en skriftlig ansøgning senest 8 uger før den skriftlige prøve. Send din ansøgning som mail til prøveansvarlig Karen-Lise Almind: kalli-@-vejle.dk.

Kontakt gerne Sprogcenteret, hvis du har spørgsmål til særlige vilkår.

Billed-ID

For at kunne gå op til prøve, skal du vise gyldigt billedlegitimation. Det kan for eksempel være pas, opholdskort, dansk kørekort.

Afhentning af prøvebevis

Du kan afhente dit prøvebevis på sprogcentrets kontor i åbningstiden. Du skal have billed-id, for at få udleveret dit bevis (kørekort, pas, opholdstilladelse). Det er prøvedeltageren selv, der skal hente beviset. Har du mistet prøvebeviset, kan du få en kopi af prøveprotokollen mod et gebyr og kan bestilles på sprogcentrets kontor.

Klage

Ønsker du at klage over din karakter eller afviklingen af prøven, skal du henvende dig til sprogcenteret. Er du ikke enig i sprogcentrets afgørelse, kan klagen viderebringes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo