Direkte til indholdet

Kursistgruppens sammensætning

Sprogcentret har omkring 740 kursister med 80 forskellige nationaliteter. De største nationalitetsgrupper er Ukraine, Polen, Iran og Rumænien. Ukrainere udgør pt. 30 %. Den næststørste gruppe er Polen med bare 9 %.

Kursistgruppen er fordelt med 10 % på Danskuddannelse 1, 55 % på Danskuddannelse 2 og 35 % på Danskuddannelse 3. Derudover deltager ca. 90 kursister på FVU-dansk og -matematik.

15% af kursistgruppen består af flygtninge og familiesammenførte, der modtager offentlige ydelser. 85% af kursisterne er selvforsørgende.

53,1 % modtager undervisning på daghold, 40,2 % på aftenhold, 4,2 % lærer dansk om lørdagen, mens 2,5 % lærer dansk online.

 

Tallene er fra december 2023.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo