Oprindelsesland for kursisterne på Danskuddannelserne

Sprogcentret har omkring 1500 kursister fra 93 forskellige lande.

Størstedelen af sprogcentrets kursistgruppe består af arbejdstagende og -søgende kursister fra nabolande.

15% af kursistgruppen består af flygtninge og familiesammenførte.

85% af kursisterne er selvforsørgende, og modtager ikke offentlig hjælp.

Kursister på Sprogcenter Vejle har mulighed for at oprette og deltage i kursistråd.