Direkte til indholdet

Kursistgruppens sammensætning

Sprogcentret har omkring 700 kursister med 72 forskellige nationaliteter. De største nationalitetsgrupper er Ukraine, Polen, Rumænien og Iran. Ukrainere udgør pt. 33%. Den næststørste gruppe er Polen med bare 9%.

Kursistgruppen er fordelt med 9% på Danskuddannelse 1, 55% på Danskuddannelse 2 og 36% på Danskuddannelse 3. Derudover deltager ca. 120 kursister på FVU-dansk og -matematik.

19% af kursistgruppen består af flygtninge og familiesammenførte. 81% af kursisterne er selvforsørgende, og modtager ikke offentlige ydelser.

65% modtager undervisning på daghold, 35% på aftenhold.

Tallene er fra januar 2023.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo