Direkte til indholdet

Kursistgruppens sammensætning

Sprogcentret har omkring 700 kursister med 79 forskellige nationaliteter. De største nationalitetsgrupper er Polen, Syrien, Rumænien og Ukraine.

Kursistgruppen er fordelt med 7% på Danskuddannelse 1, 34% på Danskuddannelse 2 og 27% på Danskuddannelse 3. De resterende 31% går på vores FVU-kurser.

12% af kursistgruppen består af flygtninge og familiesammenførte. 88% af kursisterne er selvforsørgende, og modtager ikke offentlige ydelser.

54% modtager undervisning på daghold, 34% på aftenhold, mens 9% nøjes med fjernundervisning og blot 4% får lørdagsundervisning.

Tallene er fra februar 2021.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo