Direkte til indholdet

Flexundervisning på små hold

Nogle kursister kan ikke profitere af undervisningen på de større, ordinære hold, hvor tempo og indhold følger kravene i danskuddannelsens opbygning.

Det kan fx være kursister med langsom progression, nedsat hukommelse og koncentration eller andre personlige problemstillinger.

Sprogcentret tilbyder særlig tilrettelagt undervisning på små hold for denne målgruppe efter henvisning fra sagsbehandleren.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo