Direkte til indholdet

Åbningstider i Studiecentret

Mandag til torsdag kl. 08.00 - 11.15

Onsdag kl. 17-19.30

Studiecentret findes i lokale D6, Damhaven 13A.

Det er et gratis tilbud til alle sprogcentrets kursister. 

Selvstuderende og personer, som ikke er tilknyttet Sprogcentret, har mulighed for at købe et klippekort til 4 gange i Studiecentret. Læs mere her.

Studiecentret tilbyder:

Læseaktiviteter

 • læse og forstå
 • læse romaner, aviser, ugeblade, brochurer, artikler
 • undervisningsbøger
 

Skrive-aktiviteter

 • skrive opslag / breve
 • skrive e-mails
 • modultest- og eksamensopgaver
 

Lytte-aktiviteter

 • lytte og forstå - online øvelser
 • lytte/læse med lyd online + bog
 

Grammatik

 • grammatikøvelser/grammatikbøger
 • grammatik - online
 

Udtale

 • en lærer, som kan give dig individuel udtaleundervisning
 • udtaleprogrammer på computer
 

Computer

 

I Studiecentret:

 • kan du arbejde i dit eget tempo.
 • er der plads og ro til at arbejde med det danske sprog.
 • vælger du frit, hvornår du vil komme og gå.
 • vælger du selv, hvad du vil lave.
 • kan du altid få hjælp til dit arbejde.

Sprogcentrets kursister har altid mulighed for at arbejde på egen hånd eller med støtte fra en lærer i Studiecentret.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo