Direkte til indholdet

Fra praktikant til områdeansvarlig: ”Investering i Danskuddannelse er win-win,” fortæller Danske Fragtmænd

Af Camilla Søndergaard, juni 2023

 

Goytome fra Eritrea gik fra praktikant til ansat hos Danske Fragtmænd på DTC ved Vejle. Og efter et sprogligt boost på Danske Fragtmænds initiativ, blev han forfremmet til områdeansvarlig. Han er nu i gang med sine nye opgaver på kontoret - og stadig i gang med at øve sig i at tale dansk.

"Fordi han var så dygtig. Han havde flair for det. Viste et godt overblik og engagement og kendte alle arbejdsopgaverne. Men sprogligt var der et behov for udvikling." Sådan fortæller Jesper Stenkjær, teamleder ved Danske Fragtmænd på DTC om baggrunden for, at han sendte sin medarbejder, Goytome Haile, til danskundervisning betalt af virksomheden.

Da Jesper Stenkjær og transportkoordinator, Jesper Schelde, stod og manglede en ny områdeansvarlig på terminalen, besluttede de, at i stedet for at ansætte en udefrakommende, ville de udvikle på én af deres egne medarbejdere.

Her faldt blikket på Goytome og det potentiale, han viste. I 2014 kom han til Danmark fra Eritrea, og i 2016 kom han i praktik i pakkesorteringen hos Danske Fragtmænd på DTC.

"Han var i praktik ad to omgange gennem Jobcentret. Da de så ville forlænge med endnu en praktik, ansatte jeg ham i stedet på deltid," fortæller Jesper Stenkjær. "Jeg syntes egentlig ikke, det var nødvendigt, at han skulle bruge mere tid på praktik, for han havde fået en oplæring, vi nu kunne gøre brug af."

Goytome var startet på Danskuddannelse 1* på Sprogcenter Vejle, men stoppede, da han var halvvejs gennem uddannelsen, fordi han på det tidspunkt havde for meget arbejde til at kunne overskue undervisning ved siden af.

Retur til skolebænken giver selvtillid

Goytome på kontoret.
Goytome har nu både arbejdsopgaver på kontoret og i pakkesorteringen.

Jesper og Jesper så dog et behov for, at Goytome blev bedre til dansk for at kunne varetage de administrative opgaver som områdeansvarlig. Derfor tilbød de ham at komme tilbage på skolebænken – men nu i arbejdstiden.

Goytome takkede ja og startede op igen i maj sidste år. I december bestod han Prøve i Dansk 1 – endda med meget flotte karakterer. Han gik i denne periode i skole om formiddagen to dage om ugen, og mødte ind på terminalen bagefter, hvor Jesper Stenkjær oplærte ham i hans nye arbejdsopgaver på kontoret.

"Goytome er blevet bedre til at snakke dansk og har fået mere selvtillid," fortæller Jesper Schelde. "Hvis ikke han havde fået det sproglige boost, havde han ikke haft mulighed for at avancere i jobbet."

"Der er selvfølgelig en økonomisk gulerod i det, men der er også en gulerod i form af mulighed for mere uddannelse. Dansk er en forudsætning for at kunne deltage i både vores interne kurser og en lageruddannelse, som vi gerne vil give Goytome på sigt."

Eftersom Goytomes undervisning lå i arbejdstiden, søgte Danske Fragtmænd om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) for tabt arbejdstid. Lektionerne betalte virksomheden for, da Goytomes femårige danskudddannelsesret var udløbet.

Samarbejdet med Sprogcenter Vejle oplevede Jesper Schelde som nemt og med de informationer, han som arbejdsgiver havde brug for. Han fik bl.a. tilsendt Goytomes skema og kunne derudfra planlægge hans arbejdstid og bede lønafdelingen søge SVU.

Engagement på jobbet åbner muligheder

Det står klart for Jesper Stenkjær og Jesper Schelde, at med et bedre dansk forbedres medarbejdernes muligheder på arbejdsmarkedet. ”Goytome viste engagement og gjorde en indsats på jobbet, og det åbnede muligheder for ham. Hans danskundervisning er noget, vi alle sammen får noget ud af - både medarbejderen selv og firmaet," siger Jesper Schelde.

Goytome er glad for at have lært mere dansk, så han kan klare sig bedre i sin hverdag. Han drømmer om at fortsætte med at lære dansk på FVU på Sprogcenter Vejle, som er et gratis danskkursus for tosprogede. For selvom han er kommet langt, vil han gerne blive endnu bedre til dansk!

"Jeg vil gerne lære mere dansk, få flere opgaver på arbejde," forklarer han. Og Jesper og Jesper lover, at der helt automatisk kommer nye opgaver og mere ansvar med et bedre dansk.

"Ingen tvivl om det," siger Jesper Schelde med et smil, "han kommer ikke til at kede sig."

Foto af de tre medarbejdere ved Danske Fragtmænd, DTC
Fra venstre: Jesper Stenkjær, Goytome Haile og Jesper Schelde på kontoret hos Danske Fragtmænd, DTC.

*Den gratis Danskuddannelse er inddelt i tre, selvstændige uddannelser. Danskuddannelse 1 er for kursister med lidt eller slet ingen skolegang fra deres hjemland. Her er fokus på at lære det latinske alfabet og et basalt, mundtligt og skriftligt dansk, som kan bruges i hverdagen og på arbejdsmarkedet.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo