Direkte til indholdet

Løntabsgodtgørelse

Hvis du er i arbejde og samtidig deltager i et danskkursus på Sprogcenter Vejle i arbejdstiden, har du mulighed for at søge om kompensation for din løn.

Din arbejdsgiver kan også søge løntabsgodtgørelse som virksomhed, i stedet for at du søger.

På Sprogcentret er der tale om Statens VoksenUddannelsesStøtte - kaldet SVU.

Betingelserne for at få SVU er i korte træk:

  • Ansøger skal være minimum 20 år.
  • Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
  • Ansøger skal have en aftale med sin arbejdsgiver om orlov til uddannelse.
  • Ansøger skal have mindst tre lektioners undervisning i arbejdstiden om ugen.
  • Sprogcenter Vejle står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.

 

 

SVU kan tidligst søges 13 uger før, din uddannelse begynder. Man kan ikke få SVU bagudrettet. Søges efter uddannelsen er begyndt, kan man først få SVU fra mandagen efter, SVU-administratoren har modtaget ansøgningen.

Vær opmærksom på, at den enkelte medarbejder kun kan modtage SVU i et begrænset antal uger.

Søg SVU digitalt

Du kan søge SVU digitalt via www.svu.dk. Under uddannelsesinstitutioner skal du vælge VUC Syd, så bliver den sendt til os på sprogcentret til elektronisk underskrift. 

Du skal sidde sammen med din arbejdsgiver, mens du udfylder, da der er brug for begge jeres NemId. 

Vi anbefaler, at du kontakter os sammen med din arbejdsgiver og aftaler et telefonmøde, hvor både arbejdsgiver, medarbejder og vores SVU-kontaktperson deltager og udfylder ansøgningen i fællesskab. Det tager max 30 min.

Har du brug for hjælp, kan du tage kontakt til Mike Ljungberg, som gerne vil hjælpe dig videre med din ansøgning.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo