Direkte til indholdet

Samarbejdspartnere og netværk

 

Jobcenter Vejle og Jobcenter Fredericia

Henvisning af kursister til Sprogcentret samt opfølgning på forløb. Rekvirering af særligt tilrettelagt undervisning.
 

VUC Vejle og VUC Fredericia

Driftsoverenskomst på FVU (OBU i Vejle).
 

Region Syddanmark

Samarbejde om undervisning af udenlandsk sundhedspersonale.
 

FGU Trekanten

Samarbejde om undervisning af FGU-elever i dansk som andetsprog.
 

University College Lillebælt

Undervisning af udenlandske studerende i dansk som andetsprog.
 

Lokale virksomheder

Virksomhedsforlagt undervisning og individuelt tilrettelagte forløb.
 

De danske Sprogcentre

Brancheorganisation for danske sprogcentre.
 

De kommunale Sprogcentre

Netværk af kommunale sprogcentre i Danmark.
 

Dansk røde Kors

Samarbejde om og undervisning af kommende Vejle-borgere bosiddende på asylcentret.
 

Dansk Flygtningehjælp

Frivilligcafe og lektiehjælp.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo