Direkte til indholdet

Danskundervisning på arbejdspladsen har en stor og umiddelbar nytteværdi

Virksomhedsforlagt undervisning er ofte en god løsning for udenlandske medarbejdere, fordi de på denne måde kan gå til undervisning på arbejdspladsen. Desuden kan undervisningen på virksomheden styrke det faglige fællesskab, fordi medarbejderne kender hinanden.

Sprogcenter Vejle har indgået et samarbejde med Salling Group Terminal Vejle om at undervise medarbejdere på virksomheden to gange om ugen. Medarbejderne har ret til gratis danskundervisning ifølge Loven om Danskundervisning. Virksomheden stiller undervisningslokaler til rådighed og Sprogcentret koordinerer og underviser. Forud for et undervisningsforløb på en virksomhed afdækker en sproglærer, hvilke sprogbehov virksomhed og medarbejder har brug for, at der skal være fokus på. På denne måde er det muligt at inddrage arbejdsrelevante emner i undervisningen.

"Det er en rigtig god opgave," siger underviser Jane Ingemann. "Medarbejderne er på forskellige niveauer, de er gode til at hjælpe hinanden, og undervisningen tilrettelægges så fleksibelt som muligt, således at alle medarbejdernes behov tilgodeses. Virksomhedsundervisning er en fordel, fordi der så er mange fælles emner at tage fat på, og vi kan tage udgangspunkt i det sprog, medarbejderne har brug for i forhold til deres arbejde."

Medarbejderne er rigtig glade for at deltage i danskundervisning på virksomheden, fordi de har mulighed for at lære det sprog, der er relevant for deres arbejde og øve sig på sproget i deres daglige arbejde. Derudover er de glade for at deltage i undervisningen sammen med deres kollegaer, da det giver en afslappet og tryg atmosfære og de får mod på at afprøve nyt sprog i klassen. Endelig er det praktisk for dem at deltage i danskundervisning i forlængelse af deres arbejdstid.

Samarbejdet med virksomheden opstod, da flere medarbejdere på virksomheden udtrykte ønske om at lære mere dansk, og lederne samtidig kunne se en stor fordel i at støtte dette, både af hensyn til arbejdet og fastholdelse af medarbejderne. Virksomheden ser danskuddannelse på arbejdspladsen som et vigtigt element i integrationen, og mener, at det har en positiv effekt, at medarbejderne deltager i danskundervisning i forbindelse med deres arbejde, da der på den måde bliver en klar sammenhæng mellem det sprog, de lærer, og de situationer, de bruger det i.

"Vi forventer, der fremover bliver behov for mere virksomhedstilrettelagt undervisning, både ude på virksomhederne, men også ved at trække virksomhedsundervisningen ind i klasseværelset på Sprogcentret," siger pædagogisk leder Margot Skyum. Der er en ny arbejdsmarkedsrettet fagbeskrivelse på trapperne inden for dansk som andetsprog, og vi glæder og til at se den og forholde os til, hvordan vi på Sprogcenter Vejle kan gøre vores undervisning endnu mere arbejdsmarkedsrettet.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo