Direkte til indholdet

Depositum

Er du selvforsørgende, skal du betale et depositum på 2.000 kr., før du begynder på din danskuddannelse.

Du skal betale depositum hvis du:

 • Studerer eller arbejder i Danmark
 • Er medfølgende ægtefælle/partner
 • Er familiesammenført med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Du får dit depositum tilbage, efter du har bestået din Prøve i Dansk, hvis slutdatoen på klippekortet ikke overskrides.
Hvis du udmeldes efter en bestået modultest, kan du få dit depositum tilbage ved at skrive en mail til os.
Hvis du stopper på danskuddannelsen uden at bestå en modultest eller Prøve i Dansk, mister du dit depositum.

Du betaler dit depositum her.

Klippekort

Du får et klippekort hvis du:

 • Studerer eller arbejder i Danmark
 • Er medfølgende ægtefælle/partner
 • Er familiesammenført med en dansk statsborger efter EU-reglerne
 • Er au-pair

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning eller er familiesammenført efter Udlændingeloven, får du ikke et klippekort.

Hvad er et klippekort?

Hvert klip giver et maksimalt antal måneders danskundervisning. Hvert klip svarer til et modul, inklusiv modultest. Der er maksimalt 6 klip

Det er det modul, du indplaceres på, der afgør, hvor mange klip du får. Bliver du indplaceret på modul 1, får du 6 klip. Bliver du indplaceret på modul 3, starter du på klip 3.

Klippekortet giver adgang til danskundervisning i 42 måneder/3½ år. Danskuddannelserne er alle tre tilrettelagt, så de kan gennemføres på 3½ år. De 3½ år skal bruges indenfor 5 år efter din ankomst til Danmark.

Dit klippekort aktiveres automatisk to måneder efter, du har modtaget velkomstbrevet fra kommunen.

Det er altid Sprogcentrets undervisere og visitatorer, der vurderer, hvilken uddannelse og hvilket modul, du skal starte på, og hvornår du er klar til at gå til modultest. Det kan godt være før, dit klip udløber.

Model klippekort
Klik for større billede.

Hvor lang tid giver et klip?

Klip 1:               max 4 måneder

Klip 2:               max 5 måneder

Klip 3:               max 7 måneder

Klip 4:               max 8 måneder

Klip 5:               max 9 måneder

Klip 6:               max 9 måneder

Klippenes længde er det samme på alle tre danskuddannelser.

Regler for klippekort

 • Klippekortet starter automatisk to måneder efter, du modtager velkomstbrevet fra kommunen. Også hvis du ikke møder op til undervisning.
 • Når du er startet på et klip, kan du ikke stoppe det eller sætte det på pause.
 • Når du består en modultest, stopper klippet, og det næste klip begynder automatisk uden pause. Du kan ikke overføre tid fra ét klip til det næste.
 • Når tiden er gået, stopper klippet automatisk, og det næste klip begynder. Hvis du bruger længere tid på et modul, kan du komme til at mangle tid til at gennemføre din danskuddannelse.
 • Du kan holde pause mellem dine klip. Det vil sige, at du skal være opmærksom på at længere ferier, barsel mm. skal foregå mellem to klip.

Har du andre spørgsmål eller har du brug for vejledning i forhold til dit klippekort? Du kan altid spørge din underviser eller i Informationen på Sprogcentret.

Kan jeg forlænge eller udskyde mit klippekort?

Dit klippekort aktiveres automatisk. Hvis du vil udskyde din opstart på danskuddannelsen, skal du kontakte Jobcentret inden for to måneder efter du har modtaget velkomstbrevet fra din bopælskommune.

Du kan ikke forlænge dit klippekort ved kortvarig sygdom eller hvis du udebliver fra modultest. Ved langvarig, alvorlig sygdom er det muligt at forlænge sit klip.

 

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo