Sprogcenter Vejle

Sprogcenter Vejle je komunalna obrazovna institucija, koja se bavi obrazovanjem odraslih stranaca u danskom jeziku, kulturi i odnosima u danskom društvu. Nastava se održava u prijepodnevnim i popodnevnim/vecernjim časovima.

Sam obrazovni sistem učenja danskog jezika je podijeljen na tri nivoa: Dansko obrazovanje 1 je za osobe koje su analfabete, Dansko obrazovanje 2 je za osobe sa kratkim osnovnim obrazovanjem i Dansko obrazovanje 3 je za osobe koje imaju visegodišnje osnovno obrazovanje. Svako Dansko obrazovanje je podijeljeno na šest podnivao/modula i da bi se završio modul i prešlo na sledeći, potrebno je položiti test. Sva tri nivoa Danskog obrazovanja se završavaju, od države autorizovanim, ispitom koji se mogu polagati na jezičkoj školi Sprogcenter Vejle, a to su: Proeve i Dansk 1, Proeve i Dansk 2, Proeve i Dansk 3 ili Studiproeve. Jedan od ovih ispita je neophodno položiti da bi se ostvarila stalna dozvola boravka u Danskoj.

Svi stranci koji su dobili lični broj (cprnr.), koji su punoljetni (18 godina i više) i koji obezbijede saglasnost (henvisning) od opštine ili centra za zapošljavanje(Jobcenter) opštine u kojoj stanuju, mogu biti primljeni u jezičku školu.

Obrazovanje je besplatno za polaznike škole, mada poneke opštine zahtijevaju od polaznika, koji se sami izdržavaju, plaćanje naknade za svaki modul.

Sam način učenja danskog jezika je veoma fleksibilan, individualan i ostvaruje se u bliskoj saradnji sa svakim polaznikom. Svaki od polaznika/kursista ima veću ličnu odgovornost u vezi sa učenjem danskog jezika i ukupno 3 godine na raspolaganju da položi jedan od 4 završna ispita.

Na jezičkoj školi je takođe moguće organizovati i podesiti nastavu danskog jezika u zavisnosti od potreba i specifičnosti pojedinca ili grupe.