Indfødsretsprøven

Hvis du ønsker at søge om Dansk Statsborgerskab (Dansk pas).

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet som regulerer indholdet af indfødsretsprøven.

Nye regler fra 2016

I juni 2016 blev den tidligere Statsborgerskabsprøve erstattet af en Indfødsretsprøve. Til forskel fra den prøve som var i kraft indtil december 2015 (statsborgerskabsprøve) indeholder den nye prøve også spørgsmål om dansk historie og kultur.

Læs mere om de nye krav her.


Praktisk info

Prøven afholdes den 28. november 2018 kl. 13.00 hos Sprogcenter Vejle. Husk at møde senest kl. 12.30 og at medbringe billedID samt en blyant eller kuglepen. Afholdelsessted oplyses senere.

Prøven bliver afholdt to gange om året, henholdsvis i juni og december måned.

Gebyret i forbindelse med indfødsretsprøven er 768,00 kr. 

 

Tilmeld dig prøven den 28. november 2018. Tilmeldingsfrist den 31. oktober 2018.

Tilmeld dig prøven her

Den nye prøve er stadig skriftlig og består af i alt 40 multiple choice-spørgsmål, 35 pensumspørgsmål og 5 uforberedte spørgsmål om aktuelle emner, med andre ord handler de sidste 5 spørgsmål om ting som er sket i Danmark inden for de sidste 6 måneder.

Mere information om prøven kan du læse her. (bemærk titlen kun er navnet på prøven og ikke året for afholdelsen af prøven).

Der er afsat 45 minutter for deltagerne til at svare på alle spørgsmål, og for at bestå indfødsretsprøven skal man svare rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål.

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er gratis og kan hentes på følgende links:

Læremateriale til indfødsretsprøven. 

Læremateriale med lyd (Du skal downloade og gemme filen på din pc for at få lyd på).

 

Læs mere her: Indfødsretsprøven eller her 


Eksempel på indfødsretsprøven

Se hvordan sidste prøve så ud her:

Indfødsretsprøve 6. juni 2018  

Retteark 6. juni 2018