Danskuddannelse

Danskuddannelse til voksne udlændinge har til formål at give udlændinge dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Danskuddannelse tilbydes til udlændinge, som er kommet til Danmark som flygtninge eller som er familiesammenførte med en flygtning. Jobcentret betaler for danskuddannelsen, som skal gennemføres senest 5 år efter den er påbegyndt.


Andre udlændinge kan blive tilbudt Danskuddannelse, efter henvisning fra Jobcenteret. 

Som ny kursist bliver man indplaceret på en af de tre forskellige danskuddannelser i henhold til individuelle forudsætninger og mål.

Som selvforsørgende er undervisningen gratis, men du skal betale et depositum på 1.250,- kr., som er et engangsbeløb. Depositummet får du tilbage efter bestået prøve i dansk eller hvis du udmeldes efter en modultest. Er du au-pair er du fritaget for at betale depositum.

Du kan betale depositummet her: Betal depositum


Prøver   

De tre danskuddannelser afsluttes med statskontrollerede prøver, som afholdes to gange om året.

Vil du vide mere

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål:

Sprogcenter Vejle

Klostergade 4, Vejle

Telefon: 76813800

E-mail: sprogcentret-@-vejle.dk 

 

Find også mere information på Ministeriets hjemmeside.

Information in English about the Danish education system for foreigners.

Undervisningsmodel

DANSKUDDANNELSE 1 - DU1

er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.  

DANSKUDDANNELSE 2 - DU2

er tilrettelagt for kursister, som har op til 10 års skolebaggrund fra hjemlandet.

DANSKUDDANNELSE 3 - DU3

er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang uddannelsesbaggrund fra deres hjemland.