Undervisning for ordblinde

Vi tilbyder undervisning til tosprogede kursister. Nogle kursister har meget svært ved at læse og skrive, Hvis de også har haft store problemer med at læse eller skrive på deres modersmål, kan det måske skyldes, at de er ordblinde. Vi tilbyder en samtale, hvor vi undersøger, om der er tale om ordblindhed. Hvis vi vurderer, at der måske er tale om ordblindhed, kan vi lave en screening og afdækning i forhold til læsning og skrivning.  

Undervisning foregår på små hold og tilrettelægges fleksibelt og individuelt.

Indholdet i undervisningen:

  • skal udvikle kursisternes funktionelle færdigheder i forhold til skriftsproget.
  • Der arbejdes meget med digitale hjælpemidler, så man lettere bliver i stand til at læse og skrive på dansk

Hvis man er i tvivl om der er tale om dysleksi, kan man kigge på denne liste:

Tegn på dysleksi:

  • Har kursisten i særlig grad vanskeligt ved at stave på dansk?
  • Kan kursisten afkode bogstavernes lyd og sætte dem sammen?
  • Misforstår kursisten ofte en læseopgave, hvorved det bliver tydeligt, at kursisten ikke mestrer at finde og anvende de relevante informationer i den pågældende tekst?
  • Udtrættes/opgiver kursisten hurtigt at læse tekster, der svarer til modulet?
  • Mangler kursisten kendskab til struktur i en skriftlig besvarelse (eksempelvis e-mail)
  • Udviser kursisten modstand hver gang, der skal læses og skrives i undervisningen?
  • Har kursisten tydeligvis en langsommere progression end de andre i forhold til skriftlige kompetencer?  

Henvendelse : Gurli Klercke  email: gurkl@vejle.dk