Online Dansk

Vi tilbyder undervisning i dansk uden fremmøde på skolen. Det vil sige, at du her har mulighed for at lære dansk, selvom du ikke har mulighed for at deltage fysisk i undervisning på skolen. Undervisningen har fokus på skriftlighed og respons via computer. Det er et krav at du arbejder selvstændigt og minimum 3 timer om ugen.

Der er mulighed for at komme i Åbent Studiecenter både i dagtimerne og om aftenen. Her er det muligt at få hjælp af en underviser

 Vi tilbyder efter individuelt behov:

  • skriftlige opgaver
  • grammatiske opgaver
  • mundtlig respons via lyd eller video
  • skriftlig respons

Vi forventer at du:

  • har nemt ved at anvende computer
  • kan skrive og sende opgaver elektronisk
  • kan orientere dig på internetsider med links til opgaver
  • er motiveret og kan arbejde selvstændigt
  • selv opsøger mundtlig dansk i din hverdag