Direkte til indholdet

Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Alle som har ansøgt eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til medborgerskabsprøven. 

Tilmelding til medborgerskabsprøven

Fristen for tilmelding til Medborgerskabsprøven er overskredet.

Tilmeldingen til Medborgerskabsprøven i november 2024 åbner her på siden i august. Tilmeldingsfristen er den 23. oktober 2024.

Vigtig information: nye regler om billede-ID og legitimation.

De nye regler betyder, at du ikke kan bruge dit kørekort som gyldigt billede-ID til Medborgerskabsprøven d. 29. maj 2024.

Gyldigt billede-ID/legitimation vil være:

 • Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges. 

Hvis du ikke har gyldig legitimation, kommer du ikke ind til prøven.

Pris

Når du tilmelder dig prøven, skal du betale et gebyr på 874,- kr. Tilmeldingen kan ikke flyttes til næste prøvetermin efter tilmeldingsfristen. Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales gebyret ikke tilbage. Hvis du bliver syg, skal du tilmelde dig den næste prøve, og du vil skulle betale et nyt gebyr.

Praktisk information

Du får besked i din e-boks om adresse og tidspunkt.

Husk:

 • at møde op senest en halv time før prøvens start
 • blyant eller kuglepen
 • medbring gyldig billedlegitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke brugesHar du ikke et gyldigt billed-ID med, kommer du ikke ind til prøven. 

  • Gyldig billedlegitimation er en af følgende typer:

   • Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Vær opmærksom på, at kørekort ikke længere er gyldig legitimation.

Du kan læse vigtige informationer om regler og indhold for prøven her. Det er vigtigt, at du læser dokumentet igennem, inden du skal til prøve.

Find generelle informationer om Medborgerskabsprøven her.

PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR (dispensation)

Du kan søge om at gå til prøve på særlige vilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Er du fx ordblind eller har nedsat syn, kan du søge om ekstra tid, en oplæser (der dog kun må læse instruktioner og spørgsmål højt) eller digitale hjælpemidler. Er du fx diagnosticeret med PTSD, kan du blandt andet søge om at sidde i et lokale for dig selv. 

Du søger ved at sende en skriftlig ansøgning senest 4 uger før den skriftlige prøve. Send din ansøgning som mail til prøveansvarlig Karen-Lise Almind.

Kontakt gerne Sprogcenteret, hvis du har spørgsmål til særlige vilkår.

Prøvetermin 2024

Dato for Medborgerskabsprøve sommer 2024 Dato for Medborgerskabsprøve vinter 2024
Tilmeldingsfrist 24. april 2024          Tilmeldingsfrist 23. oktober 2024

Medborgerskabsprøve

 

29. maj 2024

Kl. 11.00-11.30

Medborgerskabprøve

 

27. november 2024

Kl. 11.00-11.30

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo