Direkte til indholdet

Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Alle som har ansøgt eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til medborgerskabsprøven. 

Tilmelding til Medborgerskabsprøven

Tilmeld dig Medborgerskabsprøven den 29. november 2023

Tilmeldingsfristen er onsdag den 25. oktober 2023

Prøvetermin 2023

Dato for Medborgerskabsprøve sommer 2023 Dato for Medborgerskabsprøve vinter 2023
Tilmeldingsfrist 26. april 2023          Tilmeldingsfrist 25. oktober 2023

Medborgerskabsprøve

 

31. maj 2023

Kl. 11.00-11.30

Medborgerskabprøve

 

29. november 2023

Kl. 11.00-11.30

Pris

Når du tilmelder dig prøven, skal du betale et gebyr på 847,- kr. Tilmeldingen kan ikke flyttes til næste prøvetermin efter tilmeldingsfristen. Ved framelding betales gebyret ikke tilbage. Hvis du bliver syg, skal du tilmelde dig den næste prøve, og du vil skulle betale et nyt gebyr.

Praktisk information

Du får besked i din e-boks om adresse og tidspunkt. 

Husk at møde op på det anviste tidspunkt og medbring gyldig billedlegitimation (prøvedeltagere uden gyldig billed-ID kan ikke aflægge prøve).

Medbring blyant eller kuglepen.

Find vigtige informationer om regler og indhold for prøven her. Det er vigtigt, at du læser dokumentet igennem, inden du skal til prøve.

Find generelle informationer om medborgerskabsprøven her.

 

PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR (dispensation)

Du kan søge om at gå til prøve på særlige vilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Er du fx ordblind eller har nedsat syn, kan du søge om ekstra tid, en oplæser (der dog kun må læse instruktioner og spørgsmål højt) eller digitale hjælpemidler. Er du fx diagnosticeret med PTSD, kan du blandt andet søge om at sidde i et lokale for dig selv. 

Du søger ved at sende en skriftlig ansøgning senest 4 uger før den skriftlige prøve. Send din ansøgning som mail til prøveansvarlig Karen-Lise Almind.

Kontakt gerne Sprogcenteret, hvis du har spørgsmål til særlige vilkår.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo