Direkte til indholdet

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve om det danske samfund samt om dansk kultur og historie. Ansøger du om dansk statsborgerskab, skal du bestå Indfødsretsprøven.

Tilmelding til Indfødsretsprøven

Tilmeld dig Indfødsretsprøven som afholdes den 29. november 2023

Tilmeldingsfristen er onsdag den 25. oktober 2023

Prøvetermin 2023

Dato for Indfødsretsprøve sommer 2023 Dato for Indfødsretsprøve vinter 2023
Tilmeldingsfrist 26. april 2023  Tilmeldingsfrist 25. oktober 2023

Indfødsretsprøve

 

31. maj 2023

kl. 13.00-13.45

Indfødsretsprøve

 

29. november 2023

kl. 13.00-13.45

Pris

Når du tilmelder dig prøven, skal du betale et gebyr på 847,- kr. Tilmeldingen kan ikke flyttes til næste prøvetermin efter tilmeldingsfristen. Ved framelding betales gebyret ikke tilbage. Hvis du bliver syg, skal du tilmelde dig den næste prøve, og du vil skulle betale et nyt gebyr.

Praktisk information

Du får besked i din e-boks om adresse og tidspunkt.

Husk at møde op senest en halv time før prøvens start og medbring gyldig billedlegitimation (prøvedeltagere uden gyldigt billed-ID kan ikke aflægge prøve).

Medbring blyant eller kuglepen.

Du kan læse vigtige informationer om regler og indhold for prøven her. Det er vigtigt, at du læser dokumentet igennem, inden du skal til prøve.

Find generelle informationer om Indfødsretsprøven her.

PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR (dispensation)

Du kan søge om at gå til prøve på særlige vilkår, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Er du fx ordblind eller har nedsat syn, kan du søge om ekstra tid, en oplæser (der dog kun må læse instruktioner og spørgsmål højt) eller digitale hjælpemidler. Er du fx diagnosticeret med PTSD, kan du blandt andet søge om at sidde i et lokale for dig selv. 

Du søger ved at sende en skriftlig ansøgning senest 4 uger før den skriftlige prøve. Send din ansøgning som mail til prøveansvarlig Karen-Lise Almind.

Kontakt gerne Sprogcenteret, hvis du har spørgsmål til særlige vilkår.

Forberedelse til Indfødsretsprøven

Til indfødsretsprøven har du 45 minutter til at svare på 45 spørgsmål. 35 spørgsmål stilles ud fra lærematerialet, 5 spørgsmål omhandler begivenheder, der har fundet sted inden for de sidste 6 måneder og de sidste 5 spørgsmål handler om danske værdier. Mindst 36 af de 45 spørgsmål skal være korrekte og heraf skal mindst 4 af de 5 værdispørgsmål være korrekt besvaret for at bestå.

Du kan forberede dig til prøven her:

Du kan finde tidligere Indfødsretsprøver og retteark her.

 

Redigeret med opdateret læremateriale 29. august 2023

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo