Direkte til indholdet

FVU-dansk

FVU-dansk er for dig, der:

  • Er usikker på din stavning
  • Ikke altid forstår det, du læser
  • Gerne vil blive bedre til at skrive

FVU-dansk består af 4 trin:

På trin 1 lærer du at stave små ord, ligesom du arbejder med at læse og skrive korte tekster.

På trin 2 læser du lidt længere tekster, ligesom du arbejder med navneord, udsagnsord og tillægsord.

På trin 3 lærer du at bruge forskellige læsestrategier, og du skriver bl.a. breve og referater.

På trin 4 træner du stavning af fremmedord, ligesom du læser og skriver tekster med fremmedord og fagudtryk.
 

Før du kan starte, skal du til en screening for at finde dit aktuelle niveau. Screeningen tager ca. 2 timer og består af et interview, information om kurset, samt læse- og skriveopgaver.

Er FVU-dansk noget for dig?
Kontakt FVU-koordinator, Jette Arndal.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo