Direkte til indholdet

Har du udenlandske ansatte på din gård?

Sprogcenter Vejle tilbyder en bred vifte af undervisningsmuligheder i dansk som andetsprog med det til fælles, at al undervisning tager udgangspunkt i kursisternes behov og muligheder.

Vi kan tilbyde virksomhedsforlagt undervisning til medarbejderne i dit landbrug. Undervisningen kan foregå enten på arbejdspladsen eller på landbrugscentrene.

Vi har mulighed for at skræddersy undervisningen, så den passer til høj- og lavsæson i landbruget og til den enkelte landbrugsmedarbejders behov, forudsætninger og muligheder. 

Økonomi

Hvis medarbejderen har været i Danmark mindre end 5 år, er undervisningstilbuddet gratis.
Hvis medarbejderen har et godt mundtligt sprog, kan der også gives et gratis tilbud, selvom vedkommende har været i Danmark mere end 5 år.

Deltager dine medarbejdere i danskundervisning i arbejdstiden, er der mulighed for at søge godtgørelse. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Danskundervisning: fremtidens succes - for din virksomhed

Sproget er entrebilletten til fællesskaber - både på og udenfor arbejdspladsen. Et styrket sprog vil dermed styrke fastholdelsen af dine medarbejdere.
Derfor handler danskundervisning af dine udenlandske medarbejdere om fremtidens succes - for din virksomhed.

Du kan se mere om, hvad du kan få ud af at løfte dine medarbejderes dansksproglige kompetencer i denne video fra De Danske Sprogcentre.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo