Direkte til indholdet

At læse mellem linjerne: pædagogisk dag om inferens i læsning

30-03-2023
Af Camilla Søndergaard

“Louise lånte Petra 10 kr, fordi hun havde fået løn.”

Men hvem havde fået løn?

Svaret på dét spørgsmål, får du ved at drage inferenser. Det, vi i daglig tale kalder 'at læse mellem linjerne'.

Med overvejende sandsynlighed er det Louise, der har fået løn - det er netop dét, der giver hende mulighed for at låne 10 kr. ud til Petra, som i modsætning til Louise ikke har fået løn og derfor mangler penge.

At drage inferenser er et uhyre vigtigt element i læseforståelsen, og det var temaet for den pædagogiske dag i marts for Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia.

To gange om året sætter vi en hel dag af til faglig fordybelse og udvikling. Vi giver kursisterne fri, lægger alle spekulationer om kursistflytninger, modultestforberedelse og urettede opgaver udenfor døren, og sætter alt ind på at lære i fællesskab med vores kollegaer. Det får vi nogle udbytterige og glædelige dage ud af - og denne var ingen undtagelse.

Kursus for pædagogisk personale.
Heldagskursus om inferens i læsning.

'at gå en mil i vores kursisters sko'

Igennem en række pædagogiske dage har vi beskæftiget os med læsning på forskellig vis, og forårets pædagogiske dag fortsatte med samme tema. Vi fik besøg af Anita Blommegård og Thomas Juhl Nielsen, som til daglig underviser i dansk som andetsprog på SPEAK, School of Danish, og som tilbyder en kursusdag om "Tekstbånd og inferens" via Københavns Professionshøjskoles efteruddannelsesprogram for sprogcentre.

Det pædagogiske personale var for en gangs skyld alle samlet i ét klasselokale - i stedet for at stå i hvert sit - og efter at have gnavet sig igennem formiddagens rundstykker, tog Thomas og Anita hul på dagens oplæg.

Vi blev indført i, hvad inferens er og hvilken betydning, det har for læseforståelsen at mestre det at drage inferenser - at drage følgeslutninger på baggrund af tekstens informationer samt ens kulturelle baggrundsviden.

Særligt for dette oplæg var, at Thomas og Anita kommer fra præcis samme baggrund og hverdag som os på Sprogcentret, hvorfor de talte direkte ind i de udfordringer og muligheder, der fylder i hverdagen i klasselokalerne her. Dagens mange hands on-opgaver, som vi fik mulighed for at arbejde med i mindre grupper, var ligeså taget ud af undervisningsmateriale, vi bruger til daglig, og på den måde hjalp Anita og Thomas os til at 'gå en mil i vores kursisters sko'.

Et eksempel, de havde taget med, var en modultest opgave (DU3, modul 4), der går ud på at skrive en historie, der slutter med en given sætning. Her skal kursisten i den grad kunne drage inferenser! Anita og Thomas' medbragte eksempel var:

"… klokken var 3 om natten, da vi endelig kom hjem fra skadestuen."

Hvilke inferenser skal drages for at løse denne opgave?

Jo, til en start skal man kende til skadestuen og dens funktioner.
Man skal forstå, hvad der ligger i 'endelig'; at det ikke alene betyder 'til sidst', men også indebærer en implikation af, at det har taget lang tid, og at man er lettet over, at være nået hertil.
Desuden skal det lillebitte pronomen 'vi' forstås, så historien indeholder et jeg i selskab med en anden, ikke en fortæller i tredjeperson eller blot et jeg.

 

Der var god tid til at arbejde med opgaver i små grupper, hvilket var meget givende.

En øjenåbner

En god læser drager inferenser helt automatisk, mens de for en svagere eller gennemsnitlig læser byder på store udfordringer. Når vi taler om vores kursister, gælder det i særdeleshed at de bliver udfordret på at drage inferenser, fordi de både er udfordret på ordkendskab - fx nuancerne af 'endelig' i sætningen ovenfor - og på den kulturelle baggrundsviden - fx i kendskabet til skadestuen, dens funktioner og til tider lange ventetider.

Det blev således en øjenåbner for os - for nogle af os for første gang, for andre på ny - at få tydeliggjort, hvilken kulturel baggrundsviden og sproglig forståelse, der er nødvendige forudsætninger for at forstå en tekst, samt præcist hvor vores målgruppe bliver udfordret. Og vi blev opmuntret med konkrete tips til, hvordan vi bedst muligt kan træne vores kursisters evner til at drage inferenser.

 

Evalueringen af dagen var klar: det havde været utrolig udbytterigt og interessant! Nogle af kommentarer om dagen var:

"Virkelig godt med hands on-opgaver!"

"Det var anderledes - meget positivt! Fordi det taler direkte ind i det, vi laver her."

"Jeg har fået sat nogle ting på plads og fået et nyt ordforråd!"

"Givende at sætte sig i kursisternes sted, at være opmærksom på, at det ikke er ens egen selvforståelse, der gælder."

"Jeg har fået skærpet min opmærksomhed på, hvor meget forforståelse, det kræver at læse en tekst."

"Jeg kan godt lide at have oplægsholdere, der selv er i faget og har de samme udfordringer."

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo