Direkte til indholdet

På besøg hos naboen: sprogcenterkursister i samtale med handelsgymnasieelever

Undervisning
Sprogcenterkursister og handelsgymnasieelever fik mulighed for at stille spørgsmål til hinanden.

Af underviser Anne-Marie S Hatami-Rezania, marts 2023

Den 6. marts havde hold 350 (danskuddannelse 3, modul 3-5) fra Sprogcenter Fredericia fornøjelsen af at besøge en handelsgymnasieklasse på naboskolen IBC Fredericia-Middelfart.

Vores værts-elever følger studieretningen Global Studies, hvor de bl.a. studerer globale økonomiske, politiske og samfundsmæssige sammenhænge og markedsforhold og også lærer om globale forskelle i værdinormer, adfærdsnormer og forretningskultur.

Vi var inviteret af klassen og deres lærer i faget kulturforståelse, lektor Ella Wollesen, til en samtale om, hvordan det er at komme til Danmark fra et andet land og leve her.

Vi blev meget venligt modtaget, og derefter blev sprogcenterkursisterne fordelt ved gruppe-borde til samtaler med grupper af 4-5 unge. Disse grupper flyttede bord med 15-20 minutters mellemrum til samtale med en ny sprogcenterkursist.

Handelsgymnasieeleverne havde forberedt spørgsmål, og samtalerne forløb livligt om emner som mødet med dansk kultur, danskernes adfærd, hvad der er anderledes, mærkeligt, godt og skidt, overraskende osv. - og om årsagen til at flytte til Danmark, om savn, muligheder og fremtid.

Kursisterne fra hold 350 gav efterfølgende udtryk for, at det havde været rart at tale med de unge, som var oprigtigt interesserede i at høre kursisternes historier og få svar på deres mange spørgsmål. Kursisterne syntes også, det var interessant at møde unge danskere i aldersgruppen 17-19 år. De havde også haft mulighed for stille spørgsmål den anden vej og høre om de unges liv og fremtidsplaner, og så havde det været en rigtig god mulighed for at praktisere deres dansk.

Besøget indgår i Sprogcenter Fredericias målsætning om at bringe ”Verden ind i skolen – skolen ud i verden”, og foregik i forlængelse af arbejdet med emnet ”Kulturmødet” i sprogundervisningen. Der er allerede planer om at gentage successen næste år med et nyt hold.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo