Direkte til indholdet

Del 3: Sygehus Lillebælts rekrutteringskoncept: »Det første krav er sprog.«

Danskundervisning på Sygehus Lillebælt
De nye medarbejdere bliver undervist af Maria Jensen og undervisere fra Sprogcenter Vejle.

December 2022

Af Camilla Søndergaard

»Hvorfor gør I det her?« spørger jeg rekrutteringskonsulent og danskunderviser på Sygehus Lillebælt, Maria Jensen. Spørgsmålet virker næsten dumt, for svaret er jo indlysende. Lige nu mangler vi omkring 5000 sygeplejersker i Danmark. Løsningsmulighederne er mangfoldige og veldebatterede, og på Sygehus Lillebælt er de helt konkrete. I ti år har der været et fast rekrutteringsprogram for udenlandsk arbejdskraft, komplet med rekrutteringsbesøg, bolig, danskundervisning og sociale mentorer.

»Der mangler så mange hænder. Vi kan ikke dække det ved egen kraft.« Maria Jensen beskriver at situationen gør det tvingende nødvendigt at rekruttere uden for landets grænser, og at der endda er åbenlyse fordele ved at tilbyde det absolut bedste rekrutteringsprogram.

»Vi oplever jo, at de her medarbejdere beriger os. Vi tager fra øverste hylde. Jeg skal ikke bede nogen om at forlade deres land, men når de allerede har taget dén beslutning, så skal de komme her, i stedet for at tage til Norge eller Sverige. Når man tager sådan en beslutning, så besidder man en enorm råstyrke, som virkelig kan blive til en ressource for os,« siger Maria Jensen.

Også dansk til den medfølgende partner

»Det første krav er sprog,« siger Maria Jensen, »også til den medfølgende partner. Jeg plejer at sige til partneren: lær dansk med det samme, inden du går ud og får dig et engelsksproget job! Ellers får du det aldrig lært. Nogensinde.«

»I mange virksomheder er det ikke nødvendigt for medarbejderen at kunne tale dansk for at varetage sit arbejde,« uddyber Maria. »Men på den anden side – hvis de lærer ikke dansk, så bliver de jo ikke. Så rejser de hjem igen. For det er så svært at lære danskere at kende, hvis man ikke taler dansk.«

På den måde bliver danskundervisningen en investering i fastholdelse af de nye medarbejdere, og derfor tilbydes den medfølgende partner også en plads i sygehusets danskundervisning. For falder man ikke til, rejser man igen. Tallene viser, at hver tredje højtuddannede udlænding, der kommer til Danmark for at arbejde, rejser hjem igen inden for tre år.

Men på Sygehus Lillebælt passer statistikken ikke. Dem, der bliver ansat gennem dette rekrutteringsprogram, rejser ikke igen. De bliver.

Maria Jensen understreger, at det er afgørende, at Sygehus Lillebælt afholder danskundervisningen i eget regi i samarbejde med Sprogcenter Vejle. Fordi de dermed kan stå inde for fagligheden og kvaliteten.

»Lær ikke dansk inden I kommer! Det er faktisk et krav fra vores side,« forklarer hun. »De skal ikke lære dansk forkert først!« For – som sagt – tiden er knap, og der er ikke plads til at aflære og omlære. For jobbet venter. Og det kan faktisk ikke gå hurtigt nok.

Danskundervisning på Sygehus Lillebælt
Det første krav til udenlandske ansøgere er sproget.

Hverdagens uofficielle sprogkrav

På nationalt plan er der ikke specifikke sprogkrav for at få autorisation som sundhedspersonale i Danmark, hvis man kommer fra et EU-land. Men regionerne kræver at man består Danskuddannelse 3 – og hverdagen som ansat i sundhedssektoren stiller i realiteten enormt høje, sproglige krav. »I sidste ende handler det om patientsikkerhed. Det duer ikke at sende sundhedspersonale ud til patienterne, som ikke kan tale eller forstå dansk,« siger Maria Jensen.

Derfor er det største krav fra Sygehus Lillebælt, at ansøgerne er villige til og indstillet på at lære sproget i lyntempo og på et meget højt niveau. Foruden de formelle krav om sundhedsfaglig uddannelse, samt at ansøgerne kommer fra et andet EU-land, da autorisationsprocessen ellers er umådelig lang.

Maria Jensen har online samtaler med ansøgerne, og dem, der vurderes at have de rette personlige og sproglige kompetencer inviteres på et tre-dages rekrutteringsbesøg, hvor de dels besøger afdelingen, de skal ansættes på, og dels besøger danskundervisningen og taler med nuværende deltagere i programmet. Således at de får en klar idé om hvilken opgave, der venter dem, før de kan tage hul på livet som medarbejder på et dansk sygehus.

Med dette gennemarbejdede koncept har Sygehus Lillebælt rekrutteret 10-12 medarbejder årligt de sidste ti år. Og Maria Jensen spår, at det tal kommer til at stige over de næste år.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo