Løntabsgodtgørelse

Såfremt en virksomhed sender en medarbejder på danskkursus i arbejdstiden, kan virksomheden ansøge om løntabsgodtgørelse.  

Udenlandske medarbejdere, der går på danskkursus på Sprogcenter Vejle har også mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse som individuelle personer.

På Sprogcentret er der tale om Statens VoksenUddannelsesStøtte - kaldet SVU.

Herunder kan du læse om betingelserne for at søge SVU i korte træk.

  • Ansøger skal være minimum 20 år.
  • Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
  • Danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven skal min.  være 6 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • FVU dansk skal min. være 3 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • Ved 23 lektioners undervisning om ugen kan der ansøges om støtte på fuld tid.
  • SVU svarer til 80% af den højeste dagpengesats.
  • Den enkelte medarbejder kan maksimalt modtage SVU på fuld tid i 40 uger.
  • Sprogcenter Vejle står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.
  • Hvis arbejdsgiver betaler deltagergebyret, kan man søge om refusion for dette beløb også (gælder kun på DanskUddannelserne - FVU er nemlig gebyrfrit)

Blanket til ansøgning af SVU

fileadmin/filer/Sprogcenter/svu-skema.pdf

Vi hjælper meget gerne med udfyldelsen af blanketten. Arbejdstager og arbejdsgiver udfylder den første og anden del, så udfylder vi gerne den tredje del og afleverer ved SVU administrator.