Denne hjemmeside benytter sig af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

OK

Kontakt

Erhvervs- og uddannelseskonsulent
Amira Saric

E-post: amsal-@-vejle.dk

Telefon: 24 85 23 61

Løntabsgodtgørelse

Såfremt en virksomhed sender en medarbejder på danskkursus i arbejdstiden, kan virksomheden ansøge om løntabsgodtgørelse.  

Udenlandske medarbejdere, der går på danskkursus på Sprogcenter Vejle har også mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse som individuelle personer.

På sprogcentret er der tale om Statens VoksenUddannelsesStøtte - kaldet SVU.

Betingelserne for at få SVU er i korte træk:

Ansøger skal være minimum 25 år.
Ansøger skal være kortuddannet.
Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
Danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven skal min.  være 6 lektioner i arbejdstiden om ugen.
FVU dansk skal min. være 3 lektioner i arbejdstiden om ugen.
Ved 23 lektioners undervisning om ugen kan der ansøges om støtte på fuld tid.
SVU svarer til 80% af den højeste dagpengesats.
Den enkelte medarbejder kan maksimalt modtage SVU på fuld tid i 40 uger.
Sprogcenter Vejle står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.

Gratis FVU-dansk

FVU-dansk er et gratis læse, stave og skrive kursus. 

Læs mere om FVU her.

Skema til ansøgning om SVU

Skal du søge om SVU?

Klik på nedenstående link.

Medarbejder og virksomhed udfylder i fællesskab den første del af skemaet. Sprogcenter Vejle udfylder anden halvdel af skemaet og indsender det til SVU-styrelsen.

Blanket til ansøgning af SVU

fileadmin/filer/Sprogcenter/svu-skema.pdf

Denne hjemmeside benytter sig af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

OK