Direkte til indholdet

Løntabsgodtgørelse

Når en virksomhed sender en medarbejder på danskkursus i arbejdstiden, kan virksomheden ansøge om løntabsgodtgørelse.  

Udenlandske medarbejdere, der går på danskkursus på Sprogcenter Vejle har også mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse som individuelle personer.

På Sprogcentret er der tale om Statens VoksenUddannelsesStøtte - kaldet SVU.

Betingelserne for at søge SVU er i korte træk:

  • Ansøger skal være minimum 20 år.
  • Ansættelse hos nuværende arbejdsgiver i minimum 6 måneder.
  • Danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven skal min.  være 6 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • FVU dansk skal min. være 3 lektioner i arbejdstiden om ugen.
  • Ved 23 lektioners undervisning om ugen kan der ansøges om støtte på fuld tid.

SVU svarer til 80% af den højeste dagpengesats. Den enkelte medarbejder kan maksimalt modtage SVU på fuld tid i 40 uger.

Sprogcenter Vejle står til rådighed med vejledning om tilrettelæggelsen af et konkret kursusforløb og ansøgning om SVU.

Ansøg om SVU

Du kan søge SVU digitalt via www.svu.dk.
Du skal sidde sammen med din ansatte, mens du udfylder, da der er brug for begge jeres NemId. 

Under uddannelsesinstitutioner skal du vælge VUC Syd, så bliver den sendt til os på sprogcentret til elektronisk underskrift. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at udfylde i papirform, hvis du foretrækker det sådan. Hent blanketten her. Første og anden del udfyldes af arbejdstager og arbejdsgiver, mens sprogcentret udfylder tredje del og afleverer blanketten til SVU-administrator.

Har du brug for hjælp, kan du tage kontakt til Sofus Teislev, som gerne vil hjælpe dig videre med din ansøgning.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo