Nøglepersonskursus med fokus på udenlandske medarbejdere

Kurset afholdes i samarbejde med Netværkslokomotivet

  • Hvorfor sproglig opkvalificering på arbejdspladsen? Inspiration fra arbejdsgiver, der har praktisk erfaring med behov og gevinster ved sproglig opkvalificering.
  • Hvilke kulturelle og sproglige overvejelser er der på arbejdspladser med udenlandske medarbejdere?
  • Hvorfor er FVU-undervisning en succes, når man har dansk som andetsprog? 
  • Hvad kan Sprogcentrene tilbyde udenlandske medarbejdere?

Alt dette og mere sætter vi på dagsordenen på kurset.