Forberedende Voksen Undervisning (FVU)

Sprogcentret tilbyder FVU-kurser til

  • grupper af tosprogede medarbejdere fra en eller flere virksomheder
  • enkelte tosprogede medarbejdere fra en arbejdsplads

FVU for tosprogede er et tilbud om danskundervisning med fokus på:

  • at stave (på alle niveauer)
  • at læse og forstå forskellige tekster
  • at skrive beskeder, e-mails eller mere formelle breve.

Sprogcentret tilrettelægger undervisningen, så den er tilpasset kursisterne og deres behov i deres dagligdag på arbejdspladsen og fritiden.

I undervisningen er inkluderet forståelse af grammatik og udvidelse af ordforrådet.

Det er en forudsætning for at kunne deltage i FVU:

  • at medarbejderen taler et nogenlunde dansk.
  • at medarbejderen inden undervisningens start bliver screenet for at fastslå det skriftlige niveau.

Læs mere om FVU her