Sprogkurser for udlændinge og tosprogede borgere

Sprogcenter Vejle udvikler og iværksætter løbende kurser og undervisningsforløb for:

  • Nytilkomne udenlandske medarbejdere.
  • Udenlandske medarbejdere, som har været i Danmark i en årrække.
  • Medfølgende ægtefæller/partnere.
  • Tosprogede borgere som er arbejdsløse.
  • Udenlandske studerende.
  • Udvekslingsstudenter.


Kurser og undervisningsforløb tilrettelagt for grupper af medarbejdere afvikles efter nærmere aftale og afholdes f.eks. på Sprogcentret, en virksomhed eller hos en samarbejdspartner. 

Kurser og konsulentbistand

For ledere og danske medarbejdere:

Sprogcenter Vejle tilbyder kurser og temamøder målrettet ledere, danske medarbejdere og andre som samarbejder med udenlandske borgere.

Det overordnede formål med kurserne er at øge viden og muligheder for at inkludere udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen og i samfundet generelt. 

Der er især fokus på interkulturel kommunikation og samarbejde, og der inddrages konkrete eksempler fra arbejdspladsen.

Konkret formål, samt omfang, indhold og metoder fastlægges i samarbejde med kunde/rekvirent.

For udenlandske medarbejdere:

Sprogcenter Vejle tilbyder kurser og temamøder målrettet udenlandske medarbejdere, som ønsker at opnå bedre forståelse af uskrevne regler og sociale samværsformer, både på arbejdspladsen og i samfundet generelt.