Kontakt

Amira Saric
Erhvervs- og Uddannelseskonsulent

E-mail: amsal-@-vejle.dk

Telefon: 24 85 23 61

Erhvervs- og Udviklingsafdelingen

Sprogcenter Vejles erhvervs- og udviklingsafdeling har til opgave at rådgive virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til aktuelle behov og muligheder for danskundervisning. Derudover arbejder vi med at udvikle og implementere nye kurser og projekter, som imødekommer sproglige behov, samt deltage i netværksarbejde med samarbejdspartnere, virksomheder og arbejdsgrupper indenfor området. 

Erhvervs- og udviklingskonsulenten står altid til rådighed for en uforpligtende snak om f.eks. læringsbehov og opkvalificeringsmuligheder. Ring og få en snak eller for at lave en konkret mødeaftale.

Eksempler på E&Us tilbud

Sprogkurser

 • Danskuddannelse for voksne udlændinge
 • Forberedende Voksen Undervisning (FVU)
 • Intensiv udtaleundervisning
 • Eneundervisning på arbejdspladsen
 • Individuelle undervisningsaftaler
 • Undervisning ifølge samarbejdsaftaler

Kurser og konsulentbistand

 • Interkulturel kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen
 • Kulturforståelse og social integration
 • Flygtninge og sprogindlæring

Netværksarbejde 

 • Overvejer du et nyt projekt, netværk, internationalt event eller lignende, så kontakt os.
 • Sprogcenterets E&U afdeling indgår med stor glæde og viden i mange forskellige samarbejdsfora.

Puljemidler

En af E&U afdelingens vigtige opgaver er at søge midler til undervisningforløb, der kan være arbejdsmarkedsrettet eller bidrage til integration og medborgerskab.

Via puljer i  bl.a. Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og integrationsministeriet ansøger E&U afdelingen løbende om penge til forløb og projekter.

Kunder, samarbejdspartnere og netværk

Sprogcentret indgår i mange netværk og samarbejdsrelationer, fx:
Netværkslokomotivet: http://www.netvaerkslokomotivet.dk/
Jobrotationsordning: http://www.brugjobrotation.dk/
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia og Vejle: http://www.sosufh.dk/
Campus Vejle: http://www.campusvejle.dk/21/
Syddansk Erhvervsskole: http://www.sde.dk/sde/site.aspx?p=23
Vejle kommune: http://www.vejle.dk/
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, www.uibm.dk
Ministeriet for Børn og Undervisning: http://www.uvm.dk/
Kommunernes Landsforening: http://www.kl.dk/
Det nationale projekt Dansk +, www.danskplus.dk