Vores mål og værdier

Vi arbejder med mennesker fra meget forskellige kulturer og med forskellige motiver for at være kommet til Danmark. Vi møder kursisterne med respekt og ligeværdighed og ser hvert menneske som unikt og værdifuldt i sig selv.

·         I sprogundervisningen ønsker vi at give de bedste betingelser, for at kursisterne kan udvikle deres dansksproglige færdigheder. Derudover ønsker vi også at styrke kursisternes individuelle kompetencer og muligheder for at falde til i et nyt land med et helt andet og svært sprog og – for nogles vedkommende – en meget anderledes kultur.

·         Vi vil give vores kursister en oplevelse og forståelse af de demokratiske værdier ved at lade undervisning og læring foregå i et inkluderende og forpligtende fællesskab. Vi arbejder med at tydeliggøre rettigheder og pligter, medindflydelse og medansvar.

·        Vi mener, at dialog er en nødvendig forudsætning for at forstå og indgå i samfundslivet. Derfor sætter vi dialogen i centrum for både undervisning og læring, erfaringsudveksling og vidensdeling, samarbejde og udvikling.

For alle os på Sprogcentret i Vejle, der arbejder med denne mangfoldige og farverige kursistgruppe fra nær og fjern, er det et privilegium at være i dialog med verden….