Sammensætning

For at blive fastansat som lærer på et sprogcenter skal man have følgende kvalifikationer:

En seminarieuddannelse med minimum et sprog som liniefag eller

En universitetsuddannelse med sprog på minimum bachelorniveau,eller tilsvarende.

 

Derudover skal man gennemføre master uddannelsen som Underviser i dansk som andet sprog for voksne udlændinge.

Medarbejdernes etniske baggrund

I lighed med Vejle Kommunes politik for etniske minoriteter, ønsker Sprogcentret at ansætte kvalificerede medarbejdere med anden etnisk baggrund. Dette er gældende for både lærergruppen og administrationen.