Direkte til indholdet

Tilbage i klasseværelset: det har vi lært om online undervisning

Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger man. Covid-19 lærte kursister og undervisere at mødes online. I hvert fald blev vi alle påtvunget en række erfaringer med at rykke mødet og undervisningen online. På godt og ondt. Her deler kursister fra modul 4 og 5 på Danskuddannelse 3 ud af deres oplevelser og erfaringer med online og fysisk undervisning.

Under covid-19 nedlukningen blev undervisningen kørt dels med online tilstedeværelse på Google MEET med både kursister og undervisere, dels som e-learning, hvor kommunikationen udelukkende bestod af at sende opgaver og feedback frem og tilbage.

Nu er vi tilbage til skemaet, som det var før nedlukningen, og klassen er igen samlet på Damhaven to gange om ugen. Kursisterne nikker hver og én samstemmende ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for at være tilbage i klasseværelset til undervisning. Og det er der mange gode grunde til:

”Det er dejligt at se de andre igen,” siger Poulomi. ”Det er nemmere at lære korrekt udtale, når vi er sammen i klassen og ikke snakker i mikrofoner,” supplerer Anna. ”Den fysiske undervisning er mere effektiv,” byder Tetiana ind, ”fordi der er bedre mulighed for at snakke dansk, og for at spørge vores lærer og få svar med det samme.”

Det sociale og det mundtlige aspekt fremhæves hele vejen rundt. Faktisk fortæller kursisterne, at de tydeligt kunne mærke, at deres mundtlige dansk var blevet rustent i løbet af nedlukningsperioden. ”Det blev meget lytning. Vores mikrofoner skulle være slukkede, fordi vi var mange på Google MEET. Så vi snakkede mindre,” fortæller Tanat. De andre supplerer med, at det kun blev forværret af, at al interaktion generelt var begrænset i den tid.

Online udfordringer

Den påtvungne, online undervisning havde sine klare udfordringer: tekniske problemer, problemer med at logge på sprogcentrets online platforme, distraktioner i hjemmet og den manglende kontakt med medkursister og undervisere. ”Det var svært at holde fokus,” siger Anna, ”det var for nemt lige at gå ud og hente kaffe eller lave andre ting.” ”Eller hunden gøede,” siger Tariq, og andre fortæller om lignende udfordringer med, at deres børn og ægtefælle også var derhjemme.

”Det var vigtigt med online video-opkald, at det ikke kun var skriftlig kommunikation,” siger Tetiana, ”men det var lang tid med seks timer på Meet. Tiden løber hurtigere her i klassen.”

Kursisterne fortæller, at de følte sig mere passive under online undervisningen. ”Når man kan slukke sit kamera og mikrofon, bliver man doven,” siger Poulomi. ”Det var svært at spørge læreren, hvis man ikke forstod,” fortæller Tetiana, ”nogle gange skrev vi til hinanden ’forstår du, hvad der foregår lige nu?’.” De andre kursister er enige; at sidde bag skærmen skabte en barriere, der er svær at forklare, men som uden tvivl gav dem en usikkerhed ved at stille spørgsmål, som de ikke oplever i klasseværelset. Den atmosfære, hvor kommunikationen og spørgsmålene sker i nuet, uden forsinkelse og tekniske udfordringer, var et stort savn under nedlukningen.

Delvis og hel genåbning

Sprogcenter Vejle måtte åbne for delvis fremmøde midt i marts, og ved udgangen af maj vendte al undervisning tilbage til sin normale form med kravet om en negativ coronatest til hver fremmødegang. Til trods for, at det giver en logistisk udfordring, giver det også en tryghed, fortæller kursisterne. Til slut skal de svare på, om der er noget, de kommer til at savne fra nedlukningsperioden. ”Der var ikke problemer med parkering,” siger Maryna og de andre nikker grinende. ”Og der var mere kaffe,” siger Dubeiza, med reference til sprogcentrets kaffeautomat, der stadig er ramt af covid-19 nedlukning.

Den optimale undervisningsform

Netop dette hold bruger – og brugte før corona – en kombination af fysisk fremmøde og e-learning, kaldet Blended Learning. Og det er, ifølge kursisterne, den optimale løsning. ”Fra modul 4,” understreger Tariq, ”på modul 2 og 3 er der for meget grammatik, vi skal lære. Der er for meget, vi er usikre på, hvor vi har brug for en lærer.”

I Blended Learning lægges læse- og skriveopgaver ud som e-learning, men man mødes ikke online på Google Meet; det mundtlige, diskussioner og ny grammatik har man i fremmødeundervisningen.

”På modul 4 og 5 læser vi mange komplicerede tekster, og derfor er det godt med tid til fordybelse derhjemme,” siger Poulomi. Anna fremhæver også selvbestemmelsen: ”jeg bruger mere tid på at lytte til tekster og lytteøvelser, fordi jeg selv kan bestemme, hvor mange gange jeg vil høre det.” Også fleksibiliteten fremhæves: ”Det passer mig godt, at jeg selv kan planlægge min tid, fordi jeg også har et arbejde,” fortæller Tanat.

Kursisterne er også enige om, at modellen, hvor de møder fysisk ind to, lidt kortere dage om ugen, er at foretrække frem for en opdeling med én dag med fysisk undervisning og én dag med Google MEET og e-learning – netop pga. det sociale aspekt og hverdagens rytme med at komme ud af sit hjem.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo