Direkte til indholdet

Pædagogisk dag om læsning: Harry Potter eller AULA-beskeder?

Fredag den 7. oktober var underviserne på Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia samlet til en pædagogisk dag om læsning og ordforrådstilegnelse - og dagen var naturligvis fyldt af snak, samarbejde og spandevis af kaffe. For er der noget vi elsker, så er det at fordybe os i vores faglighed, i fællesskab med vores dygtige kolleger. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan vores undervisere griber læsningen an med vores kursister.

Når vi taler om læsning på sprogcentret, handler det ikke om at give vores kursister en glæde ved skønlitteratur og gøre dem klar til at pløje sig igennem samtlige Harry Potter-bøger. Langt fra. Vi er på et meget mere lavpraktisk niveau, hvor det handler om at vores kursister skal blive i stand til at læse og forstå de helt banale tekster, vi møder i vores dagligdag - breve fra myndigheder, beskeder fra vores børns daginstitutioner, nyheder, opslag på sociale medier. Byg selv videre på listen. Læsning er en essentiel kompetence i dagens Danmark, og derfor en essentiel del af vores undervisning. Og for nogle af vores kursister er læsning en større mundfuld end for andre. Vi taler om vidt forskellige udfordringer og opgaver, om du aldrig har læst et ord før i dit liv, og slet ikke kender til bogstavers forunderlige kvaliteter. Eller om du er vant til at læse videnskabelige artikler med et lixtal på tæt-på-max.

Fredag den 7. oktober var der læsning og ordforrådstilegnelse på tapetet, da samtlige undervisere på Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia var samlet til en pædagogisk dag. Dagens første aktivitet var en brainstorm over, hvad der kendetegner en god læser. Det resulterede i nøgleordene på billedet herover. Naturligvis kom ord som grammatiske færdigheder, genrekendskab og ordforråd på tavlen. Men når begreber som motivation og nysgerrighed fremhæves, vidner det om, at undervisning i læsning skal gribes an fra et utal af perspektiver og med hele den pædagogiske værktøjskasse i brug.

De, der læser for første gang

Læsning og ordforrådstilegnelse er essentielt i undervisningen i dansk som andetsprog hele vejen igennem alle tre danskuddannelser, mens kursisternes forudsætninger på de tre uddannelser er vidt forskellige. På Danskuddannelse 1 har kursisterne meget lidt eller ingen skolebaggrund fra deres hjemland.

"Nogle stifter bekendtskab med læsning for første gang," fortæller underviser Hanne Rasmussen. "De skal måske først lære, at dansk læses fra venstre til højre og ikke modsat. De skal bevæge sig fra at kende alfabetets lyde og bogstaver, til at sætte disse lyde og bogstaver sammen til ord – og så derefter lære at sætte ord sammen til sætninger."

"Det kræver både motivation og en vedholdende indsats, men når det lykkes er det alle anstrengelserne værd."

På meget kort tid skal kursisterne lære det latinske alfabet og opbygge deres ordforråd på dansk, og begge dele er helt grundlæggende forudsætninger for læsning. "Jo flere ord, kursisten kender, jo sikrere bliver læsningen. Derfor arbejder vi hele tiden med at lære nye ord både i og uden for skolen. Så mange nye ord, at kursisterne både bliver i stand til at løse de prøver, de møder på uddannelsen, og til at læse ukendte tekster på dansk, som de møder i hverdagen uden for skolen," fortæller Hanne. "Det kræver både motivation og en vedholdende indsats, men når det lykkes er det alle anstrengelserne værd."

Når vi ikke sidder i hver vores silo

På Danskuddannelse 2 er kursisterne bekendt med det latinske alfabet, de har en skolebaggrund fra deres hjemland, og der læses på dansk fra dag ét. Men ikke desto mindre udgør netop læsning en særlig udfordring. Underviserne oplever et mærkbart niveauspring i kravene til læsning på modul 4, hvilket udgør en ekstraordinær pædagogisk udfordring for modul 4-underviserne, hvis læsningen først for alvor skal udvikles, når kursisterne er nået hertil. "Derfor er det vigtigt, at vi tænker på tværs af modulerne og sætter tidligt ind og gør vores kursister til gode læsere så hurtigt som muligt," fortæller underviser Simon Drejer. "Det kræver et godt samarbejde, og det har vi, men en pædagogisk dag hjælper det også på vej."

"At vi sætter ekstra fokus på læsning gør, at jeg får skærpet mit fokus. Kursisterne kommer helt konkret til at læse mere."

Den pædagogiske dag kommer til at kunne mærkes for kursisterne, mener Simon. "Vi fik en masse ideer i fællesskab, og det bedste var, at vi ikke sad i hver vores silo, men havde tid og rum til at udvikle dem sammen. At vi sætter ekstra fokus på læsning gør, at jeg får skærpet mit fokus. Kursisterne kommer helt konkret til at læse mere, og vi kommer til at arbejde endnu mere med læsestrategier og ordforrådstræning. Vi skal ikke nødvendigvis pløje tusindvis af tekster igennem, men arbejde målrettet med de ting, der styrker læsningen." Helt konkret besluttede teamet, at de vil lave en ekstra læseindsats på alle moduler, en læsebank med niveausvarende tekster, sætte ekstra fokus på frilæsning, og have læsning som et fast punkt på alle deres teammøder, for bare at nævne et udpluk af de helt konkrete tiltag, der skal styrke kursisternes læsning.

Med de bedste sparringspartnere

Teammøder og samarbejde er hverdagsguf på Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia. Men når der er en dag sat af til et særligt fokus, rykker det lidt ekstra. "Det er inspirerende at lytte til, hvordan andre arbejder i praksis, og det er vigtigt at være bevidst om sine egne overvejelser. Derfor er det godt, indimellem at have tid til at fordybe sig i fællesskab og blive inspireret til at udvikle undervisningen og afprøve noget nyt," siger Hanne Rasmussen.

"Når vi sidder sammen som et team og har et snævert pædagogisk emne, så sker der virkelig noget. Alene kan vi give det enkelte hold et løft, men sammen kan vi give hele danskuddannelsen et løft. Og jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogle bedre sparringspartnere end mine erfarne og højt kvalificerede kolleger. Det er ofte gennem reflekterede praktikere som dem, at man får det største faglige udbytte," slutter Simon Drejer.

Efter en udbytterig dag er vi nu vendt tilbage til klasselokalerne. Til vores kursister, og deres mangefacetterede forudsætninger og udfordringer. Til ordforrådstræning, læsestrategier og cloze-tests. Til vores kerneopgave.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo