Information om ny lovgivning for flygtninge

Center for Udsatte Flygtninge har lavet et informationshæfte vedrørende den nye lov om flygtninge.

I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Den nye lovgivning har skabt usikkerhed blandt flygtninge.

CUF, Dansk Flygtningehjælp, har lavet et informationshæfte, som forklarer kort væsentlige dele af den nye lovgivning, og hvordan den vil påvirke flygtninges rettigheder i Danmark. På sidste side i hæftet kan du se, hvor du kan få yderligere viden og vejledning.

Den nye lov nr. 174 trådte i kraft d. 1. marts 2019, men nogle af lovændringerne træder først i kraft senere.

Download den her på dansk

Folderen er lavet på 6 sprog - find det på CUFs side her.