Direkte til indholdet

Historier fra en ny hverdag

Selvom sprogcenteret har været lukket ned siden starten af marts som følge af Covid-19, har lærere og kursister på Sprogcenter Vejle holdt hjulene i gang og sammen fået en ny virtuel hverdag. Tre lærere deler ud af deres egne og kursisternes oplevelser under de seneste uger.

Man skal lige i gang – motivationen i top

Birgitte, der underviser på Danskuddannelse 3 fortæller om omstillingen til den pludselige nedlukning og bratte overgang til en ny hverdag med helt nye undervisningsformer:

I begyndelsen forestillede jeg mig ikke - naivt, ved jeg nu - at denne mærkelige situation ville vare ret længe. Så i første omgang sendte jeg bare fællesmail og sms ud til alle kursister på mine hold med tilbud om forskellige skriftlige opgaver. Da det viste sig, at lukningen af sprogcenteret trak ud, begyndte jeg at hive mere ihærdigt fat i hver enkelt kursist.

Siden januar har Birgitte haft den glæde at være underviser i dansk som andetsprog på et rekvireret forløb for tosprogede pædagogisk ansatte hos Vejle Kommune.

Her krævede det en ekstra indsats at få sparket gang i den virtuelle undervisning. Lidt efter lidt kom der hektisk gang i individuelle Skype-møder samt små, store og kæmpestore skriftlige afleveringer med tilhørende feedback, siger hun.

Også der hvor udfordringerne er store, har der vist sig gode muligheder for intensiv og motiverende undervisning, selv på afstand.

Birgitte møder normalt ind på arbejde i Åbent studiecenter på Sprogcenter Vejle, hvor enkelte kursister var helt nye, da Coronalukningen blev aktuel. Online-platforme og materialeudvalget har derfor været begrænset for disse kursister.

Derfor måtte både lærer og kursister finde tålmodigheden og kreativiteten frem, så undervisningen blev både interessant og motiverende fra start. Det er blandt andet blevet til to ugentlige Skype-lektioner, som den ene af kursisterne beskriver således

Jeg startede ud med lav motivation, fordi jeg foretrækker at blive undervist i en gruppe frem for alene. Atmosfæren i klassen betyder meget for mig. Men efter Skype-lektionerne med min lærer, føler jeg mig mere sikker på mig selv når jeg prøver at tale med danskere uden for klasseværelset. Især spørgsmål-svar sessionerne er udfordrende og sjove, fordi jeg er nødt til at improvisere og prøve at forstå og svare på dansk. Det har boostet min selvtillid på dansk. [citatet er oversat fra engelsk]

Kreativitet og hyggelige samtaler

Det danske sprog er stadig meget nyt for mange af Sprogcenter Vejles kursister, og det kan for nogle stadig være en udfordring at benytte fjernundervisningen. Heldigvis er der råd for det. På danskuddannelse 1 fortæller Hanne Find om, hvordan hun faciliterer en alsidig undervisning på helt andre platforme end Google Meet og Edulife.

Da vi blev hjemsendt ringede jeg til alle kursister og spurgte om de ville have undervisning via Whatsapp, Skype, Messenger eller SMS. De valgte ud fra det, de brugte i hverdagen. Det var vigtigt, at det var noget kendt vi startede med.

Hanne møder normalt sine kursister mandage, tirsdage og torsdage, og det forsætter hun med. Nu er det ikke på sprogcenteret men i stedet via WhatsApp og Messenger, hvor hun og kursisterne har videomøder, diktat og øver ordforråd. Hun bruger eksempelvis chatten i de to apps. På den måde har hun som lærer mulighed for at tilføje sætningseksempler, dele videoer og billeder undervejs i undervisningen.

De virtuelle møder bringer Hanne tættere på hver enkelt kursist, og der opstår helt naturligt et mere autentisk sprog i undervisningen, siger hun. 

Uventet udbytte

For flere kursister er der kommet helt uventede færdigheder ud af fjernundervisningen. En kursist, der plejer at insistere på at skrive i hånden, når hun modtager undervisning på sprogcenteret i Åbent studiecenter, men som lige nu er nødt til at skrive på computer i stedet, fortæller

Skrivning på computer har øget min skrivehastighed. Jeg var på Office kursus for 15 år siden, men jeg har ikke brugt det og havde glemt alt. Nu bruger jeg pludselig Word igen. Nu skal jeg gøre en større indsats, så jeg kan tage en uddannelse eller finde et job med mine kvalifikation fra Iran.

På lang afstand

For enkelte kursister har det været særligt heldigt at kunne få undervisning online. Marie Louise fortæller om en kursist, der efter Corona-grænselukningerne måtte blive i sit oprindelsesland for en stund:

En af mine kursister har jeg undervist på lang-distance i nogle uger. For hun var strandet i Ukraine, hvor hun var på besøg hos sine forældre, lige inden coronaen lukkede hele Europa ned. Nu er hun tilbage i Danmark, og vi fortsætter med undervisningen online, men der var nu noget særligt over at være her i Danmark og undervise en kursist, der sad i en lejlighed i Kiev.

Fordele og ulemper

To af Birgittes kursister på Danskuddannelse 3 fortæller om online undervisningen på Google Meet, at de ser både fordele og ulemper ved den nye midlertidige undervisningsform

Online undervisning er på det samme niveau som den "fysiske" undervisning. Selvom jeg savner at være inde i klassen, er det selvfølgelig en fordel at spare tid. Jeg kommer f.eks. fra Horsens, derfor bruger jeg en time i alt på at køre frem og tilbage. Med online undervisning kan jeg bruge den tid til at lave andre ting.

Det sværeste er at det kan være svært at koncentrere sig, når man også skal passe sit barn derhjemme, har hjemmearbejde i dansk og også skal passe sit job hjemmefra. Med bare to klik forlader jeg mit arbejde og skifter til danskundervisning uden den normale pause imellem de to aktiviteter, og det er meget trættende. Det gør det sværere at fokusere på undervisningen, siger den ene af de to kursister.

Begge kursister er enige om, at de er tilfredse med fjernundervisningen, og at det giver god træning at snakke sammen online. Dog savner de også nærværet og den rare atmosfære i klasseværelset. Og det er de ikke ene om.

Fælles om at savne

Selvom undervisningen har fundet en god form og de fleste er tilfredse med udbyttet, savner både undervisere og kursister at mødes i undervisningslokalet.

En lærer siger

Jeg savner at mødes "rigtigt" med mine kursister, snakke med mine kolleger og at holde helt "almindelige" møder med hinanden.

En anden lærer, som i sin undervisning de seneste uger har lagt meget vægt på den individuelle undervisning mærker også manglen af det sociale og fællesskabet

Det er sværere at køre en klasseundervisning, hvor alle er opmærksomme på hinanden, når man fjernunderviser, siger hun.

Derfor glæder vi os også alle sammen til, at sprogcenteret igen kan åbne dørene for både lærere og kursister.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo