Der er endnu ikke åben for tilmelding til prøveterminen maj/juni 2021. 

Vi forventer der bliver mulighed for tilmelding i løbet af november måned, så følg med her på siden.

 


 

Introduktion til prøverne

Her er en lille introduktionsfilm til den skriftlige prøve, så du får en fornemmelse af, hvordan opgaven ser ud.

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Prøvetermin november-december 2020

Skriftlig del:   
Studieprøven 16. november 
Prøve i Dansk 3 17. november 
Prøve i Dansk 2 18. november
Prøve i Dansk 1  19. november 
Mundtlig del:  
Alle prøver  7.-18 december 
Dimissionsfest:  
Alle prøver  21. december
Tilmeldingsfrist:   
Alle prøver 7. september

DET ER VIGTIGT, AT DU FRIHOLDER DEN MUNDTLIGE PRØVEPERIODE, DVS. IKKE BESTILLER FERIE ELLER LIGNENDE, DA DEN TILDELTE DATO IKKE KAN ÆNDRES.

Afhentning af prøvebevis

Du kan afhente dit prøvebevis på kontoret, Damhaven 13 A. Husk at medbringe billede ID.

Karakterskala

1. august 2007 trådte en ny karakterskala (7-trins-skalaen) i kraft for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. Skalaen har virkning for karakter, der gives ved prøvetermin november/december 2007 og senere. 

Karakter Betegnelse ECTS
12 Den fremragende præstation A
10 Den fortrinlige præstation B
7 Den gode præstation C
4 Den jævne præstation D
02 Den tilstrækkelige præstation E
00 Den utilstrækkelige præstation Fx
-3 Den ringe præstation F

Mange europæiske lande benytter ECTS-skalaen, som har syv trin. Med 7-trins-skalaen bliver det derfor lettere at sammenligne karakterer fra Danmark med karakterer i udlandet.

Mere om karakterskalaen kan læses på: Undervisningsministeriets side

Generelle oplysninger om prøver

Prøveregler

  • Man skal medbringe billedlegitimation. Læs mere om reglerne.
  • Man skal medbringe blød blyant og viskelæder eller kuglepen
  • Man må ikke medbringe andre hjælpemidler end ordbøger
  • Mobiltelefoner må ikke medbringes
  • Information til prøvedeltagere om Prøver i Dansk

Læs mere om vejledninger vedr. prøver på Ministeriets hjemmeside.


Den skriftlige prøve

  • Mødetid: 30 min. før prøven begynder.
  • Prøven begynder præcis kl. 09.00, og dørene bliver lukket.
  • De sidste 15 min. af prøvetiden må ingen forlade lokalet.

Prøvebevis

Hvis du er kursist på skolen, vil du få overrakt dit prøvebevis til Dimissionsfesten.

Er du forhindret i at komme til Dimissionsfesten eller har du tilmeldt dig prøven og betalt via hjemmesiden, så kan du få beviset udleveret i administrationen på Sprogcenter Vejle på Damhaven 13A. Husk at medbringe billede ID. Prøvebeviset må KUN udleveres til prøvedeltageren. Prøvebeviset kan ikke udleveres til fx familiemedlemmer (heller ikke med en fuldmagt).

Har du mistet prøvebeviset, er det muligt at få en kopi af prøveprotokollen. Denne viser også karaktererne. Den koster 100,- kr. og kan bestilles ved kontakt til administrationen på Damhaven 13A.