Prøvetermin november/december 2019

Skriftlig del:  
Studieprøven 11. november
Prøve i Dansk 3 12. november
Prøve i Dansk 2 13. november
Prøve i Dansk 1 14. november
Mundtlig del:  
Alle prøver 02. - 11. december
Dimissionsfest:  
Alle prøver 18. december
Tilmeldingsfrist:  
Alle prøver 02. september

DET ER VIGTIGT, AT DU FRIHOLDER DEN MUNDTLIGE PRØVEPERIODE, DVS. IKKE BESTILLER FERIE ELLER LIGNENDE, DA DEN TILDELTE DATO IKKE KAN ÆNDRES.


 

Tilmelding til prøverne November/December 2019

Tilmeldingsfrist 2. september 2019

Prøve i Dansk 1 - 14. november 2019 tryk her for tilmelding...

Prøve i Dansk 2 - 13. november 2019 tryk her for tilmelding...

Prøve i Dansk 3 - 12. november 2019 tryk her for tilmelding...

Studieprøven - 11. november 2019 tryk her for tilmelding...


 

Informationsmøde

Du har mulighed for at komme til et informationsmøde og høre mere om prøverne.

Informationsmøde til Prøve i Dansk 3, mandag den 21. oktober 2019 kl. 16.30, Damhaven 13A, lokale D8 tryk her for tilmelding... 

Informationsmøde til Prøve i Dansk 2, tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 16.30, Klostergade 4, kantinen tryk her for tilmelding...

Informationsmøde til Prøve i Dansk 1, onsdag den 23. oktober 2019 kl. 16.30, Klostergade 4, kantinen tryk her for tilmelding...


 

Karakterskala

1. august 2007 trådte en ny karakterskala (7-trins-skalaen) i kraft for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. Skalaen har virkning for karakter, der gives ved prøvetermin november/december 2007 og senere. 

KarakterBetegnelseECTS
12Den fremragende præstationA
10Den fortrinlige præstationB
7Den gode præstationC
4Den jævne præstationD
02Den tilstrækkelige præstationE
00Den utilstrækkelige præstationFx
-3Den ringe præstationF

Mange europæiske lande benytter ECTS-skalaen, som har syv trin. Med 7-trins-skalaen bliver det derfor lettere at sammenligne karakterer fra Danmark med karakterer i udlandet.

Mere om karakterskalaen kan læses på: Undervisningsministeriets side

Generelle oplysninger om prøver

Prøveregler

  • Man skal medbringe billedlegitimation. Læs mere om reglerne.
  • Man skal medbringe blød blyant og viskelæder eller kuglepen
  • Man må ikke medbringe andre hjælpemidler end ordbøger
  • Mobiltelefoner må ikke medbringes
  • Information til prøvedeltagere om Prøver i Dansk 2018

Læs mere om vejledninger vedr. prøver på Ministeriets hjemmeside.


Den skriftlige prøve

  • Mødetid: 30 min. før prøven begynder.
  • Prøven begynder præcis kl. 09.00, og dørene bliver lukket.
  • De sidste 15 min. af prøvetiden må ingen forlade lokalet.

Prøvebevis

Du vil få overrakt dit prøvebevis til Dimissionsfesten.

Er du forhindret i at komme til Dimissionsfesten, så kan du få beviset udleveret på Sprogcenter Vejle i Klostergade 4. Husk at medbringe billede ID.

Har du mistet prøvebeviset, er det muligt at få en kopi af prøveprotokollen. Denne viser også karaktererne. Den koster 100,- kr. og kan bestilles ved kontakt til kontoret i Klostergade 4.