Tilmeldingsfristen til maj/juni 2020 er overskredet.

Hold øje med siden for tilmelding til prøveterminen november/december 2020.


 

Introduktion til prøverne

Her er en lille introduktionsfilm til den skriftlige prøve, så du får en fornemmelse af, hvordan opgaven ser ud.

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Prøvetermin maj/juni 2020

Skriftlig del:  
Studieprøven 11. maj udsat til 15.juni
Prøve i Dansk 3 12. maj udsat til 16. juni
Prøve i Dansk 2 13. maj udsat til 17. juni
Prøve i Dansk 1 14. maj udsat til 18. juni
Mundtlig del:  
Alle prøver 08. - 19. juni udsat til 22.06 - 03.07
Tilmeldingsfrist:  
Alle prøver 2. marts

DET ER VIGTIGT, AT DU FRIHOLDER DEN MUNDTLIGE PRØVEPERIODE, DVS. IKKE BESTILLER FERIE ELLER LIGNENDE, DA DEN TILDELTE DATO IKKE KAN ÆNDRES.


 

Afhentning af prøvebevis

Vi er meget kede af det men pga. udsættelsen af prøverne samt kravene om ingen større forsamlinger, så er vi desværre nødsaget til at aflyse dimissionsfesten i sommer 2020.

Du vil modtage en sms, når du kan afhente dit prøvebevis på kontoret, Damhaven 13 A. Husk at medbringe billede ID.

Karakterskala

1. august 2007 trådte en ny karakterskala (7-trins-skalaen) i kraft for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. Skalaen har virkning for karakter, der gives ved prøvetermin november/december 2007 og senere. 

Karakter Betegnelse ECTS
12 Den fremragende præstation A
10 Den fortrinlige præstation B
7 Den gode præstation C
4 Den jævne præstation D
02 Den tilstrækkelige præstation E
00 Den utilstrækkelige præstation Fx
-3 Den ringe præstation F

Mange europæiske lande benytter ECTS-skalaen, som har syv trin. Med 7-trins-skalaen bliver det derfor lettere at sammenligne karakterer fra Danmark med karakterer i udlandet.

Mere om karakterskalaen kan læses på: Undervisningsministeriets side

Generelle oplysninger om prøver

Prøveregler

  • Man skal medbringe billedlegitimation. Læs mere om reglerne.
  • Man skal medbringe blød blyant og viskelæder eller kuglepen
  • Man må ikke medbringe andre hjælpemidler end ordbøger
  • Mobiltelefoner må ikke medbringes
  • Information til prøvedeltagere om Prøver i Dansk

Læs mere om vejledninger vedr. prøver på Ministeriets hjemmeside.


Den skriftlige prøve

  • Mødetid: 30 min. før prøven begynder.
  • Prøven begynder præcis kl. 09.00, og dørene bliver lukket.
  • De sidste 15 min. af prøvetiden må ingen forlade lokalet.

Prøvebevis

Hvis du er kursist på skolen, vil du få overrakt dit prøvebevis til Dimissionsfesten.

Er du forhindret i at komme til Dimissionsfesten eller har du tilmeldt dig prøven og betalt via hjemmesiden, så kan du få beviset udleveret i administrationen på Sprogcenter Vejle på Damhaven 13A. Husk at medbringe billede ID. Prøvebeviset må KUN udleveres til prøvedeltageren. Prøvebeviset kan ikke udleveres til fx familiemedlemmer (heller ikke med en fuldmagt).

Har du mistet prøvebeviset, er det muligt at få en kopi af prøveprotokollen. Denne viser også karaktererne. Den koster 100,- kr. og kan bestilles ved kontakt til administrationen på Damhaven 13A.