Prøvetermin maj/juni 2020

Skriftlig del:  
Studieprøven 11. maj
Prøve i Dansk 3 12. maj
Prøve i Dansk 2 13. maj
Prøve i Dansk 1 14. maj
Mundtlig del:  
Alle prøver 08. - 19. juni
Dimissionsfest:  
Alle prøver 24. juni
Tilmeldingsfrist:  
Alle prøver 2. marts

DET ER VIGTIGT, AT DU FRIHOLDER DEN MUNDTLIGE PRØVEPERIODE, DVS. IKKE BESTILLER FERIE ELLER LIGNENDE, DA DEN TILDELTE DATO IKKE KAN ÆNDRES.


 

Informationsmøde

Du har mulighed for at komme til et informationsmøde og høre mere om prøverne.

Informationsmøderne afholdes på Damhaven 13 A.

Informationsmøde til Prøve i Dansk 3, mandag den 20. april 2020 kl. 16.30 tryk her for tilmelding... 

Informationsmøde til Prøve i Dansk 2, tirsdag den 21. april 2020 kl. 16.30 tryk her for tilmelding...

Informationsmøde til Prøve i Dansk 1, onsdag den 22. april 2020 kl. 16.30 tryk her for tilmelding...


 

Tilmelding til prøverne maj/juni 2020

Tilmeldingsfrist 2. marts 2020

Prøve i Dansk 1 - 14. maj 2020 tryk her for tilmelding...

Prøve i Dansk 2 - 13. maj 2020 tryk her for tilmelding...

Prøve i Dansk 3 - 12. maj 2020 tryk her for tilmelding...

Studieprøven - 11. maj 2020 tryk her for tilmelding...


 

Dimissionsfest

Kom og få en hyggelig afslutning på din danskuddannelse og få overrakt dit prøvebevis. Festen er for alle kursister der har deltaget i undervisningen på Sprogcenter Vejle.

Festen foregår på Sprogcenter Vejle. Adressen oplyses senere.

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.30

Tilmeld dig til festen

Er du selvstuderende (har betalt for prøven) eller kan du ikke komme til dimissionsfesten, bedes du afhente dit prøvebevis på kontoret Damhaven 13 A. Husk at medbringe billede ID. 

Prøvebeviset kan afhentes fra den 25. juni 2020.


 

Karakterskala

1. august 2007 trådte en ny karakterskala (7-trins-skalaen) i kraft for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. Skalaen har virkning for karakter, der gives ved prøvetermin november/december 2007 og senere. 

KarakterBetegnelseECTS
12Den fremragende præstationA
10Den fortrinlige præstationB
7Den gode præstationC
4Den jævne præstationD
02Den tilstrækkelige præstationE
00Den utilstrækkelige præstationFx
-3Den ringe præstationF

Mange europæiske lande benytter ECTS-skalaen, som har syv trin. Med 7-trins-skalaen bliver det derfor lettere at sammenligne karakterer fra Danmark med karakterer i udlandet.

Mere om karakterskalaen kan læses på: Undervisningsministeriets side

Generelle oplysninger om prøver

Prøveregler

  • Man skal medbringe billedlegitimation. Læs mere om reglerne.
  • Man skal medbringe blød blyant og viskelæder eller kuglepen
  • Man må ikke medbringe andre hjælpemidler end ordbøger
  • Mobiltelefoner må ikke medbringes
  • Information til prøvedeltagere om Prøver i Dansk 2018

Læs mere om vejledninger vedr. prøver på Ministeriets hjemmeside.


Den skriftlige prøve

  • Mødetid: 30 min. før prøven begynder.
  • Prøven begynder præcis kl. 09.00, og dørene bliver lukket.
  • De sidste 15 min. af prøvetiden må ingen forlade lokalet.

Prøvebevis

Du vil få overrakt dit prøvebevis til Dimissionsfesten.

Er du forhindret i at komme til Dimissionsfesten, så kan du få beviset udleveret på Sprogcenter Vejle på Damhaven 13A. Husk at medbringe billede ID.

Har du mistet prøvebeviset, er det muligt at få en kopi af prøveprotokollen. Denne viser også karaktererne. Den koster 100,- kr. og kan bestilles ved kontakt til kontoret på Damhaven 13A.