Direkte til indholdet

Karakterskala

Karakterer gives ud fra 7-trins-skalaen, der trådte i kraft i det danske skolesystem i august 2007. 

Karakter Betegnelse ECTS
12 Den fremragende præstation A
10 Den fortrinlige præstation B
7 Den gode præstation C
4 Den jævne præstation D
02 Den tilstrækkelige præstation E
00 Den utilstrækkelige præstation Fx
-3 Den ringe præstation F

Mere om karakterskalaen kan læses på: Undervisningsministeriets side.


 

Kontakt

Karen-Lise Almind
Telefon: 76 81 38 00
E-mail: kalli-@-vejle.dk

Prøveansvarlig/ Visitator

Prøve i Dansk: PD1, PD2, PD3 og Studieprøven

Prøve i Dansk er den afsluttende, statskontrollerede prøve på danskuddannelsen. Prøven består af en mundtlig del og en skriftlig del. Prøverne i Dansk afholdes på sprogcentret to gange om året. 

Tilmelding til prøvetermin november/december 2021 er åben

Vær opmærksom på, at du kun skal tilmelde dig Prøve i Dansk, hvis du er selvstuderende (og ikke tilmeldt undervisning på sprogcenteret). Er du kursist på Sprogcenter Vejle, bliver du tilmeldt Prøve i Dansk af din lærer.

Tilmeldingsfrist er 30. august 2021.

Prøve i Dansk 1 & 2: emne til mundtlig prøve

I tilmeldingen skal du vælge et emne for din mundtlige prøve. 
Læs vejledningen her inden du tilmelder dig.

Tilmelding til Prøve i Dansk for selvstuderende

Tilmeldingsfrist for prøverne november/december 2021 er den 30. august 2021

Prøve i Dansk 1 den 11. november 2021  Tilmelding for selvstuderende til Prøve i Dansk 1 den 11. november 2021

Prøve i Dansk 2 den 10. november 2021 Tilmelding for selvstuderende til Prøve i Dansk 2 den 10. november 2021

Prøve i Dansk 3 den 9. november 2021 Tilmelding for selvstuderende til Prøve i Dansk 3 den 9. november 2021

Studieprøven den 8. november 2021     Tilmelding for selvstuderende til Studieprøven den 8. november 2021

Prøvegebyr

Som selvstuderende skal du betale et prøvegebyr ved tilmeldingen til Prøve i Dansk på 1.417 DKK,- og til Studieprøven 1.700 DKK,- (850 kr. for den skriftlige del og 850 kr. for den mundtlige del af prøven).

Tjek din e-boks

Alle informationer om prøverne kommer i din e-boks. Så husk at tjekke den jævnligt. 

Link til e-boks.

Forberedelse til Prøve i Dansk

Før du går til Prøve i Dansk, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan prøven foregår. Du skal også kende reglerne i forbindelse med prøven på forhånd.

Du finder mere information om Prøve i Dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. 


 

Prøvetermin maj/juni 2021 - Prøvetermin november/december 2021

Skriftlig del af prøven maj/jun 2021  Skriftlig del af prøven nov/dec 2021
Studieprøven                 17. maj 2021 Studieprøven  8. november 2021 
Prøve i Dansk 3 18. maj 2021 Prøve i Dansk 3  9. november 2021
Prøve i Dansk 2 19. maj 2021 Prøve i Dansk  2                           10. november 2021     
Prøve i Dansk 1 20. maj 2021 Prøve i Dansk 1 11. november 2021
Mundtlig del af prøven Mundtlig del af prøven
Alle prøver 14. - 25. juni 2021 Alle prøver 6.-17. december 2021
Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfrist
Alle prøver 8. marts 2021 Alle prøver  30. august 2021

Den tildelte dato for den mundtlige prøve kan ikke ændres. Det er derfor vigtigt, at du ikke bestiller en ferie eller lignende, som forhindrer dig i at deltage på den tildelte dato. 


 

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo