Indfødsretsprøve november 2020

Tilmeld dig Indfødsretsprøven som afholdes den 25. november 2020.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 21. oktober 2020.

Ved framelding betales gebyret ikke tilbage. Tilmeldingen kan ikke flyttes til næste prøvetermin EFTER tilmeldingsfristen.

Indfødsretsprøven

Praktisk info

Prøven afholdes den 25. november 2020 kl. 13.00 hos Sprogcenter Vejle. Adressen for prøveafholdelsen oplyses senere. Husk at møde senest kl. 12.30 og at medbringe billedID samt en blyant eller kuglepen.

Prøven bliver afholdt to gange om året, henholdsvis i maj/juni og november/december måned.

Gebyret i forbindelse med Indfødsretsprøven er 799,00 kr. 


Prøven er skriftlig og består af i alt 40 multiple choice-spørgsmål, 35 pensumspørgsmål og 5 uforberedte spørgsmål om aktuelle emner, med andre ord handler de sidste 5 spørgsmål om ting som er sket i Danmark inden for de sidste 6 måneder.

Mere information om prøven kan du læse her (bemærk titlen kun er navnet på prøven og ikke året for afholdelsen af prøven).

Der er afsat 45 minutter for deltagerne til at svare på alle spørgsmål, og for at bestå indfødsretsprøven skal man svare rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål.

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er gratis og kan hentes på følgende links:

Læremateriale til indfødsretsprøven 

Læremateriale med lyd (Du skal downloade og gemme filen på din pc for at få lyd på).

 

Læs mere her: Indfødsretsprøven eller her 

 


 

 

Hvis du ønsker at søge om Dansk Statsborgerskab (dansk pas)

Det er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet som regulerer indholdet af Indfødsretsprøven. 

Nye regler fra 2016

I juni 2016 blev den tidligere Statsborgerskabsprøve erstattet af en Indfødsretsprøve. Til forskel fra den prøve som var i kraft indtil december 2015 (statsborgerskabsprøve) indeholder den nye prøve også spørgsmål om dansk historie og kultur.

Læs mere om de nye krav her.