Prøver

Danskprøver

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne dokumenterer kompetencer i dansk sprog. Prøvebeviserne kan medsendes som dokumentation ved jobansøgninger, ved ansøgninger om uddannelse samt ved ansøgninger om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøve

Hvis man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Dette gøres ved at bestå en særlig indfødsretsprøve (tidligere statsborgerskabsprøve)

læs mere her.

Medborgerskabsprøve

Alle udlændinge, der har ansøgt om eller vil ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Læs mere her.

spørgsmål?

Så kontakt Karen-Lise Linnet
Telefon: 76 81 38 00
E-mail: kalli-@-vejle.dk

Klage

Såfremt en kursist ønsker at klage over sin karakter eller afviklingen af prøven, gøres dette i første omgang til Sprogcentret. Såfremt kursisten ikke er enig i Sprogcentrets afgørelse kan klagen viderebringes til Integrationsministeriet.