Hvem kan gå til prøver?

PD1Deltagere i undervisningen på danskuddannelse 1, modul 6
PD2Deltagere i undervisningen på danskuddannelse 2, modul 6
PD3Deltagere i undervisningen på danskuddannelse 3, modul 5
StudieprøvenDeltagere i undervisningen på danskuddannelse 3, modul 6

Selvstuderende

Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af Sprogcentrets afsluttende niveauer, kan man tilmelde sig prøverne som selvstuderende. I det tilfælde skal man betale et prøvegebyr. For de afsluttende danskprøver DP1, DP2, DP3 skal man ved tilmeldingen betale et gebyr på 1.362 kr.

For studieprøven er gebyret 1.634 kr. (817 kr. for skriftlige og 817 kr. for mundtlige prøve).

Dispensation

Det er muligt at søge om dispensation til danskprøverne, hvis du fx er ordblind eller diagnosticeret med PTSD. Du kan bl.a. søge om at sidde i et lokale for dig selv, ekstra tid og evt. en oplæser. Kontakt Sprogcenteret, hvis du har spørgsmål vedr. dispensation.

spørgsmål?

Så kontakt Karen-Lise Linnet
Telefon: 76 81 38 00
E-mail: kalli-@-vejle.dk

Prøver

Danskprøver

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne dokumenterer kompetencer i dansk sprog. Prøvebeviserne kan medsendes som dokumentation ved jobansøgninger, ved ansøgninger om uddannelse samt ved ansøgninger om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøve

Hvis man ansøger om dansk statsborgerskab, skal man dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Dette gøres ved at bestå en særlig indfødsretsprøve (tidligere statsborgerskabsprøve)

læs mere her.

Medborgerskabsprøve

Alle udlændinge, der har ansøgt om eller vil ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Læs mere her.

Klage

Såfremt en kursist ønsker at klage over sin karakter eller afviklingen af prøven, gøres dette i første omgang til Sprogcentret. Såfremt kursisten ikke er enig i Sprogcentrets afgørelse kan klagen viderebringes til Integrationsministeriet.