Undervisning for ordblinde

Ordblinde undervisning tilbydes til tosprogede kursister, som på baggrund af screening og afdækning, har vist sig at have særlige udfordringer i form af  ordblindhed i forhold til læsning og skrivning.  

Undervisning foregår på små hold (3-6 deltagere) og tilrettelægges fleksibelt.

Indholdet i undervisningen:

  • skal udvikle kursisternes funktionelle færdigheder i forhold til skriftsproget.
  • skal udvikle kursisternes kommunikative færdigheder ved at gøre dem i stand til at benytte kompenserende hjælpemidler.

Der undervises i OBU 10 lektioner om ugen fordelt på to dage, tirsdag og torsdag.

For alle OBU kursister tilrettelægges individuel undervisningsplan.

Skema for ordblindeundervisning

OBU for tosprogede

Sprogcenter Vejle har driftsoverenskomst med VUC i Vejle om at tilbyde ordblindeundervisning. 

Vi har specialuddannede ordblindeundervisere, der kan teste tosprogede og afdække læse- og skrivevanskeligheder og finde ud af, om vanskelighederne skyldes ordblindhed.