Direkte til indholdet

Kontakt

Jette Arndal Nielsen
FVU-koordinator

E-mail: jearn-@-vejle.dk
Tlf: 23 45 43 33


 

Sprogcenter Vejle har driftsoverenskomst med VUC i Vejle om at tilbyde ordblindeundervisning for tosprogede.

Undervisning for ordblinde

Sprogcenter Vejle tilbyder ordblinde-undervisning (OBU) for tosprogede.

Hvis du oplever særlige problemer med at læse eller skrive dansk, kan vi screene dig for ordblindhed (dysleksi) for at se, om ordblinde-undervisningen er noget for dig.

Du kan deltage i undervisningen, hvis du allerede har dokumentation på, at du er ordblind.

Hvis du har udenlandsk dokumentation på ordblindhed, kan vi screene dig, så du også kan få dansk dokumentation.

Undervisningen foregår på små hold (3-6 deltagere) og tilrettelægges fleksibelt.

Vi har specialuddannede undervisere, der både er uddannet underviser i dansk som andetsprog og ordblindeunderviser.

Ordblinde-undervisning:

  • gør dig bedre til at bruge det skriftlige sprog
  • gør dig i stand til at benytte digitale hjælpemidler i forhold til arbejde, uddannelse og eventuelle prøver.

For alle ordblinde-kursister udarbejdes en individuel undervisningsplan.

Lyder det som noget for dig?
Kontakt Jette Arndal Nielsen på telefon: 23 45 43 33 eller mail: jearn-@-vejle.dk

OBU-hold foråret 2022

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
OBU-dag 8.00-10.30   8.00-10.30    

 

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo