Onlineundervisning og blended learning

Vi tilbyder undervisning i dansk uden fremmøde på skolen. Det vil sige, at du her har mulighed for at lære dansk, selvom du ikke har mulighed for at deltage fysisk i undervisning på skolen. Undervisningen har fokus på skriftlighed og respons via computer. Det er et krav at du arbejder selvstændigt og minimum 3 timer om ugen.

Underviser vil ca. 1 gang om måneden tilbyde et møde på skolen, hvor det er muligt at komme og snakke med underviseren. Hvis man ikke har mulighed for at deltage, kan man kontakte underviser digitalt.

 

Vi tilbyder efter individuelt behov: 

 Skriftlige opgaver

 Grammatiske opgaver

 Mundtlig respons via lyd eller video

 Skriftlig respons

 

Vi forventer at du:

 har nemt ved at anvende computer

 kan skrive og sende opgaver elektronisk

 kan orientere dig på internetsider med links til opgaver

 er motiveret og kan arbejde selvstændigt