FVU-dansk er for dig, der:

  • Er usikker på din stavning.
  • Ikke altid forstår det, du læser.
  • Gerne vil blive bedre til at skrive.

FVU-dansk består af 4 trin. Første gang du møder til din FVU bliver du testet for at vi kan placere dig på korrekt FVU trin.

På trin 1 lærer du at stave små ord, ligesom du arbejder med at læse og skrive korte tekster. 

På trin 2 læser du  lidt længere tekster, ligesom du arbejder med navneord, udsagnsord og tillægsord.

På trin 3 lærer du at bruge forskellige læsestrategier, og du skriver bl.a. breve og referater.

På trin 4 træner du stavning af fremmedord, ligesom du læser og skriver tekster med fremmedord og fagudtryk.

Kontakt os

Jette Arndal
E-mail:
Telefon: 23454333