Direkte til indholdet

E-learning - dansk som fjernundervisning

Vi tilbyder dansk via e-learning uden fremmøde på skolen. Det vil sige, at du har mulighed for at lære dansk, selvom du ikke har mulighed for at deltage i skemalagt eller fysisk undervisning. Undervisningen har fokus på skriftlighed og respons via computer. Det er et krav, at du arbejder selvstændigt og minimum 3 timer om ugen. Du skal desuden have gennemført minimum Danskuddannelse 2 modul 2 eller Danskuddannelse 3 modul 1.

Vi tilbyder efter individuelt behov: 

  • skriftlige opgaver
  • grammatiske opgaver
  • mundtlig respons via lyd eller video
  • skriftlig respons

Vi forventer at du:

  • har nemt ved at anvende computer
  • kan skrive og sende opgaver elektronisk
  • kan orientere dig på internetsider med links til opgaver
  • er motiveret og kan arbejde selvstændigt

Hent folderen om e-learning

Vil du gerne tilmelde dig eller har du spørgsmål til e-learning undervisningen, kan du kontakte os på

Telefon: +45 76 81 38 00 eller mail: sprogcentret@vejle.dk

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo