Direkte til indholdet

Jobcenteret informerer og henviser

Normalt informerer kommunen berettigede personer om deres mulighed for Danskuddannelse. Det er også muligt selv at henvende sig til Jobcenteret i sin bopælskommune og efterspørge et tilbud om danskundervisning. 

Jobcenteret vil efterspørge cpr. nummer og kopi af opholdstilladelse for at kunne henvise til Danskuddannelse.

Jobcentret sender henvisningen direkte til Sprogcentret, som derefter indkalder udlændingen til en visitationssamtale.

Visitationssamtale

Alle nye kursister på Danskuddannelse indkaldes til visitationssamtale, som de skal møde op til, før de kan begynde danskuddannelsen.

Til visitationssamtalen indplaceres kursisten på den rette danskuddannelse og modul. Desuden får kursisten et skema og instruktion i at benytte Sprogcentrets intranet og anden praktisk info i forbindelse med at lære dansk med Sprogcenter Vejle.  

Opstart af undervisningen

Der er opstart af nye kursister:

- hver 2. uge for dagkursister

- hver 4. uge for aftenkursister

Find jobcenteret i din bopælskommune

Jobcenter Vejle
Havneparken 14 A
7100 Vejle
Tlf: 76 81 00 00

Jobcenter Fredericia
Sjællandsgade 31
7000 Fredericia
Tlf: 72 11 36 00

Jobcenter Hedensted
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf: 79 75 54 00

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo