Direkte til indholdet

En fleksibel undervisning

Undervisningen på Danskuddannelserne tilrettelægges fleksibelt, således at den passer ind i kursisternes øvrige aktiviteter i hverdagen. Den kan tilrettelægges som holdundervisning om dagen, om aftenen og om lørdagen og som studieaktiviteter i åbne læringsmiljøer med lærerstøtte.

 

På Danskuddannelserne tilegner kursisterne sig færdigheder i forhold til at tale, forstå, læse og skrive dansk. Der undervises også i de danske arbejdsmarkedsforhold samt relevante samfundsmæssige og historiske emner. Desuden trænes kursisternes sproglige færdigheder i forhold til deres uddannelse og arbejde.

 

De tre Danskuddannelser er inddelt i moduler. Efter hvert modul skal kursisterne evalueres ved en modultest. Testen viser om kursisterne har de tilstrækkelige sproglige kompetencer og kendskab til relevante emner til at fortsætte på næste modul.  

 

En kursist kommer til modultest, når læreren vurderer, at vedkommende har niveauet til at bestå. Hvert modul består af mellem 120 og 240 lektioner, afhængig af uddannelsen.

 

For at lære dansk anbefales det, at kursisterne udover deltagelse i undervisning også arbejder selvstændigt med sprogindlæring på sit job, i praktik, i sin fritid eller i anden undervisning for at styrke sprogtilegnelsen.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo