Åbningstider i Åbent Studiecenter

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 13.50

Fredag kl. 8.30 - 10.55

Onsdag kl. 17-19.30

Åbent Studiecenter findes i Klostergade 4 i dagtimerne  og på Damhaven 13A onsdag aften.

Det er et gratis tilbud til alle Sprogcentrets kursister.

Selvstuderende og personer som ikke er tilknyttet Sprogcentret har mulighed for at købe et klippekort til 6 gange i Åbent Studiecenter. Læs mere her.

Åbent Studiecenter tilbyder:

Læseaktiviteter

 • læse og forstå
 • læse romaner, aviser, ugeblade, brochurer, artikler
 • undervisningsbøger

Skrive-aktiviteter

 • skrive opslag / breve
 • skrive e-mails
 • modultest- og eksamensopgaver

Lytte-aktiviteter

 • lytte og forstå - CD/computer
 • lytte/læse med bånd/CD + bog

Grammatik

 • grammatikøvelser/grammatikbøger
 • grammatik - online

Udtale

 • en lærer, som kan give dig individuel udtaleundervisning
 • udtaleprogrammer på computer

Computer

Studiemiljø i ÅSC

I Åbent Studiecenter:

 • kan du arbejde i dit eget tempo.
 • er der plads og ro til at arbejde med det danske sprog.
 • vælger du frit, hvornår du vil komme og gå.
 • vælger du selv, hvad du vil lave.
 • kan du altid få hjælp til dit arbejde.

Sprogcentrets kursister har altid mulighed for at arbejde på egen hånd eller med støtte fra en lærer i Åbent Studiecenter.