Undervisning på Åbent Studiecenter

Sprogcentret tilbyder individuel og fleksibel undervisning på studiecentret:

- For kursister, der går på ordinære hold og har brug for hjælp til særlige sproglige udfordringer.
- For kursister, der endnu ikke har fået et cpr-nr.
- For personer, der skal supplere den ordinære holdundervisning med  ekstra undervisning, således at de modtager undervisning på fuld tid (25 lektioner om ugen).

 

 Læs mere