Undervisning for ordblinde

Ordblinde undervisning tilbydes til tosprogede kursister, som på baggrund af screening og afdækning, har vist sig at have særlige udfordringer i form af  ordblindhed i forhold til læsning og skrivning.  

Undervisning foregår på små hold (3-6 deltagere) og tilrettelægges fleksibelt.

Indholdet i undervisningen:

  • skal udvikle kursisternes funktionelle færdigheder i forhold til skriftsproget.
  • skal udvikle kursisternes kommunikative færdigheder ved at gøre dem i stand til at benytte kompenserende hjælpemidler.

OBU for tosprogede tilbydes i Vejle

Sprogcenter Vejle har driftsoverenskomst med VUC i Vejle om at tilbyde ordblindeundervisning. Driftsoverenskomsten gælder kun i Vejle.