Direkte til indholdet

Undervisning for ordblinde

Sprogcenter Vejle tilbyder ordblinde-undervisning (OBU) for tosprogede, på baggrund af en screening for ordblindhed (dysleksi). Hvis en borger oplever særlige problemer med at læse eller skrive dansk, kan vi tilbyde en screening for at se, om ordblinde-undervisningen er det rette tilbud.

Undervisningen foregår på små hold (3-6 deltagere) og tilrettelægges fleksibelt.

Vi har specialuddannede undervisere, der både er uddannet underviser i dansk som andetsprog og ordblindeunderviser.

Ordblinde-undervisning:

  • udvikler kursisternes funktionelle færdigheder i forhold til skriftsproget
  • gør kursisterne i stand til at benytte digitale hjælpemidler i forhold til arbejde, uddannelse og eventuelle prøver.

For alle ordblinde-kursister udarbejdes en individuel undervisningsplan.

OBU for tosprogede tilbydes i Vejle

Sprogcenter Vejle har driftsoverenskomst med VUC i Vejle om at tilbyde ordblindeundervisning. Driftsoverenskomsten gælder kun i Vejle.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo