Direkte til indholdet

Hvad er IGU- integrationsgrunduddannelse

IGU'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

IGU'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Læs mere om det på Integrationsministeriets hjemmeside.

Inspirationshæfte om IGU og uddannelsesforløb

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet et inspirationshæfte med samarbejdsmodeller og eksempler fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som arbejder målrettet for at skabe IGU-uddannelsesforløb, der er sammenhængende og lærerige.

Erfaringer fra SIRI's arbejdsseminarer om IGU-uddannelsesforløb og tilbagemeldinger fra alle inddragede aktører viser, at det kræver koordinering på tværs og samarbejde om udbud af AMU-kurser til IGU-ansatte for at få lavet de bedst mulige uddannelsesforløb.

Hensigten med hæftet er at inspirere kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder til måder, hvorpå der kan laves forskellige IGU-uddannelsesforløb, både i forhold koordinering og indhold.

I hæftet kan man læse om forskellige samarbejdsmodeller og eksempler på jobcentre, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der er kommet godt i gang. Derudover henvises afslutningsvis i hæftet til forskellige forslag til uddannelsesforløb inden for forskellige brancher, udarbejdet af VEU-centrene og arbejdsmarkedets parter.

Hæftets indhold og eksempler skal ses i lyset af, at det i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017, blev besluttet, at VEU-centrene skal afvikles i løbet af 2018. VEU-centrene vil i 2018 derfor primært have fokus på at overlevere og videreføre eksisterende viden, og VEU-centrenes rolle som relevant samarbejdsaktør i forhold til IGU'en vil ophøre.

Der arbejdes lige nu på etablering af en ny model for koordination og samarbejde. Hæftet vil blive revideret, når den nye model er faldet endeligt på plads.

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo